Linguistic reflections on the generic feminine

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Linguistic reflections on the generic feminine
Consideraciones glotológicas en torno al femenino genérico
Z glotološkega vidika o generičnem ženskem spolu
 
Creator San Julián Solana, Javier
 
Subject generic feminine / inclusive feminine / universal feminine
generic masculine
linguistic sexism
gender-inclusive language / non-sexist language
gender in Spanish
femenino genérico / femenino inclusivo / femenino universal
masculino genérico
sexismo lingüístico
lenguaje inclusivo / lenguaje no sexista
género en español
generični ženski spol / inkluzivni ženski spol / univerzalni ženski spol
generični moški spol
jezikovni seksizem
inkluzivni jezik
spol v španščini
 
Description The aim of this paper is to examine, from a strictly linguistic perspective, a phenomenon that has been gaining ground in recent years, especially in the field of politics and social activism: the use in Spanish of feminine forms with an extensive value (referring to beings of both sexes) as a strategy to make women more visible, and as a stylistic alternative to the simultaneous use of both the masculine and feminine form.After comparing the underlying assumptions of the feminists’ position with some linguistic principles, we analyze the conditions under which the generic interpretations of feminine forms take place in ordinary language. We then present the problems that the generalization of the phenomenon can give rise to: limitation of «displacement» capacity (Hockett, 1960), poor processing effort / cognitive effect ratio, and difficulty in accomplishing the communicative function of language. This brings us to the point that the generic feminine is most unlikely to become established in general uses of Spanish; it also seem not to be feasible to achieve a free alternation of masculine and feminine forms as a means of expressing gender neutralization. However, the occasional use of the feminine with extensive value could be made habitual —considering the social function of language— in political discourse, where it would function as a badge that shows membership of (or solidarity with) a social group.
Como es bien sabido, para un sector del feminismo la lengua española es esencialmente sexista, rasgo este que encontraría su máximo exponente en el llamado masculino genérico, es decir, en el empleo de las formas masculinas para aludir a seres de uno y otro sexo.Al concebir este recurso como una vía de ocultación de la mujer y como el vehículo de una ambigüedad intrínseca, dicho movimiento ideológico ha lanzado propuestas encaminadas a evitar su uso. Destacan los desdoblamientos de género (a veces sintetizados en la escritura mediante barras, arrobas u otros símbolos) y la utilización de sustantivos colectivos o expresiones afines.
Avtor pričujočega članka z jezikoslovnega vidika proučuje pojav v španskem jeziku, ki v zadnjem času, še posebej na področju politike in družbenega aktivizma, doživlja razmah: tj. rabo ženskih oblik z ekstenzivno oz. zaobjemalno vrednostjo (za nanašanje na bitja obeh spolov) kot strategijo »vizibilizacije« ženske in kot stilistično alternativo ločevanju spolov.Po soočenju feminističnih postavk z nekaterimi jezikoslovnimi načeli avtor analizira pogoje, v katerih se v vsakdanjem jeziku pojavljajo generična dojemanja ženskih oblik, da bi v nadaljevanju predstavil težave, ki bi jih prinesla zastavljena generalizacija pojava, kot so omejevanje razvoja zmožnosti »odloženosti« (Hockett, 1960), izjemno slabo razmerje med miselnim naporom in doseženimi kognitivnimi učinki, oviranje komunikacijske funkcije ... Vse našteto nakazuje, da ima generični ženski spol zelo malo možnosti, da se uveljavi v splošni rabi jezika, tako kot se tudi prosto preklapljanje med moškimi in ženskimi oblikami v izražanju morebitnih nevtralizacij spola ne zdi uresničljivo. Vendar pa bi se lahko občasna raba ženskega spola z ekstenzivno vrednostjo ustalila v političnem diskurzu, kjer bi odražala kolektivni način razmišljanja ter tako prispevala k družbeni funkciji jezika.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7599
10.4312/vh.25.1.117-132
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 117-132
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 117-132
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 117-132
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7599/7235
 
Rights Copyright (c) 2017 Javier San Julián Solana
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library