Emphasis and word order in constructions with vaya in Spanish language

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Emphasis and word order in constructions with vaya in Spanish language
Énfasis y orden de palabras en algunas construcciones con vaya
Poudarek in besedni red v nekaterih strukturah z vaya
 
Creator Fernández Lorences, Taresa
 
Subject interjection
tertiary term
focus
emphasis
intensification
grammar
interjección
término terciario
foco
énfasis
intensificación
gramática
medmet
término terciario
fokus
poudarek
poudarjanje
slovnica
 
Description The Spanish subjunctive form vaya historically split into different form and has given rise to units of different categories which show different syntactic behavior, from the interjection (¡Vaya!) to more or less fixed expressions in which the original movement meaning of the verb ir has bleached into those of doubt or desire (Deja que se vaya > Vaya con Dios, Vaya por Dios, Vaya usted a saber...). Alongside these forms, there are other sequences whose grammatical boundary with the interjections has not always been clearly delineated: ¡Vaya mierda de nudos!; Vaya susto que me has dado...; Lo dicen y vaya si es verdad. Are we then dealing with an interjection combined with an adjacent unit or, on the other hand, are vaya or vaya si acting as intensifiers of the syntagmatic group to which they belong?We here defend the latter hypothesis with a special focus on those cases in which vaya, is morpohologically frozen and appears to act as an intensifier of a predicate or, in different contexts, a noun. Using a Functional Grammar approach, we examine the grammatical properties of constructions such as Vaya si es verdad; Aquellos no lo sabían y estos vaya que lo saben demand (in particular, suprasegmental features and word order), their syntactic variants and their similarities with other emphatic constructions involving stressed relatives or quantifiers.
La forma del subjuntivo vaya se ha ido diversificando en español y ha dado lugar a unidades de distinta categoría y función, tal como muestran los ejemplos siguientes.
V španščini je oblika subjunktiva vaya skozi zgodovinski razvoj jezika pridobivala raznovrstne vloge in spodbudila nastanek enot raznih besednih vrst z različnimi skladenjskimi značilnostmi, ki segajo od medmetne rabe (¡Vaya!) do bolj ali manj ustaljenih izrazov, v katerih je pomen premikanja, sicer lasten glagolu ir, nadomestilo izražanje dvoma ali želje (Deja que se vaya > Vaya con Dios, Vaya por Dios, Vaya usted a saber ...). Poleg omenjenih poznamo tudi strukture, ki jih ne moremo vedno jasno slovnično ločiti od medmetov: ¡Vaya mierda de nudos!; Vaya susto que me has dado ...; Lo dicen y vaya si es verdad. Gre torej za »neprave« medmete s podrednim določilom, lahko pa, nasprotno, vaya in vaya si opredelimo kot podredni določili v vlogi ojačevalcev oz. poudarjalcev sintagmatske zveze, ki se ji podrejata in katere del tvorita.Pričujoča študija zagovarja drugo možnost, pri čemer se osredotoča na primere, kjer se morfemsko nepregibni vaya, ki je izgubil vsakršen leksikalni pomen premikanja, uporablja za intenzivno poudarjanje katere izmed lastnosti označenega v povedku (v drugih kontekstih pa označenega v samostalniku). V skladu s teoretskimi in metodološkimi načeli funkcionalne slovnice španskega jezika avtorica preučuje slovnične pogoje, ki jih zahtevajo strukture, kot sta Vaya si es verdad; Aquellos no lo sabían y estos vaya que lo saben (predvsem kar zadeva suprasegmentalne vidike in besedni red), njihove skladenjske različice ter podobnosti in razlike z drugimi poudarjalnimi strukturami, v katerih se pojavljajo naglašeni oziralni zaimki ali količinski prislovi ter samostalniški in pridevniški zaimki (Fernández Ramírez, 1985; Fernández Lorences, 2004, 2010; Casas, 2004; Leonetti y Escandell Vidal, 2008, 2009; Escandell Vidal y Leonetti 2009, 2011; Rodríguez Ramalle, 2011).
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7594
10.4312/vh.25.1.15-36
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 15-36
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 15-36
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 15-36
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7594/7230
 
Rights Copyright (c) 2017 Taresa Fernández Lorences
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library