Notes on politeness and impoliteness in Cervantes and Borges

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Notes on politeness and impoliteness in Cervantes and Borges
Notas sobre cortesía/descortesía en Cervantes y Borges
Zaznamki o vljudnosti in nevljudnosti pri Cervantesu in Borgesu
 
Creator Sagrario del Río Zamudio, María
 
Subject pragmatics
politeness
impoliteness
argumentation
analysis
pragmalingüística
cortesía
descortesía
argumentación
análisis
pragmatično jezikoslovje
vljudnost
nevljudnost
argumentacija
analiza
 
Description The main objective of this article is to outline an analysis of verbal politeness and impoliteness based on selected passages of El Quijote and Borges’ story Pierre Ménard, autor del Quijote. Through the lens of these texts, we were able to examine some of the different theories that have emerged on this topic, and, in particular, certain politeness strategies. In our discussion we consider both the rhetorical perspective (which encompasses strategies for creating persuasive discourse), and the logical perspective, basing our arguments on specific examples in the texts. The results of this analysis lead to the conclusion that verbal politeness offers a frame of reference which enables a better under­standing of the texts in question, opening up new perspectives not considered by traditional literary theory. Further, we observed that not everything that initially appeared impolite, and even offensive, actually was impolite, and vice versa.
En este artículo el objetivo principal es ver si se pueden aplicar las estrategias de cortesía/descortesía tanto de la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha, como del relato de Borges, Pierre Ménard, autor del Quijote, autores que tienen como obra en común el Quijote y que compondrá el corpus de este trabajo siguiendo como base un artículo de Haverkate del 2001 (129-148). Todo ello se hará desde la perspectiva de la Pragmalingüística que considera las estrategias verbales índices del comportamiento en la interacción entre, en este caso, los personajes y las posibles aplicaciones del análisis de la conversación.
Pričujoči prispevek si na podlagi odlomkov iz Don Kihota in Borgesove kratke zgodbe Pierre Ménard, avtor Kihota prizadeva predvsem analizirati jezikov­no vljudnost in nevljudnost. Odlomki omenjenih besedil so avtorici služili za proučevanje nekaterih izmed vrste različnih teorij o vljudnosti, še posebej pa nekaterih vljudnostnih strategij. Avtorica se je pri argumentiranju oprla tako na retorični vidik, s katerega je podrobno proučila strategije, ki urejajo prepričevalni diskurz, kot tudi na stališča logike, ki na podlagi sklepanja omogoča utemeljitev nekaterih primerov. Rezultati analize kažejo, da jezikov­na vljudnost dovoljuje vzpostavitev referenčnega okvirja, ki z odpiranjem novih vidikov, neupoštevanih s strani tradicionalne literarne teorije, prispeva k boljšemu poznavanju obeh analiziranih besedil. Poleg tega avtorica opaža, da ni vse, kar se na prvi pogled zdi nevljudno ali celo žaljivo, vedno takšno tudi v resnici in obratno.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7598
10.4312/vh.25.1.103-116
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 103-116
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 103-116
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 103-116
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7598/7234
 
Rights Copyright (c) 2017 María Sagrario del Río Zamudio
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library