n searching of lost footsteps: two readers of Don Quijote from the 19th century

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title n searching of lost footsteps: two readers of Don Quijote from the 19th century
En busca de las huellas perdidas: dos lectores del Quijote del siglo XIX
V iskanju izgubljenih sledi: dva bralca Don Kihota iz 19. stoletja
 
Creator Pregelj, Barbara
 
Subject Don Quijote
translations into Slovenian
Silverio de Baguer
Fran Zakrajšek
Goriški letnik
bibliophile
mediator
Don Quijote
traducciones al esloveno
Silverio de Baguer
Fran Zakrajšek
Goriški letnik
bibliófilos
mediador
Don Kihot
prevodi v slovenščino
Silverio de Baguer
Fran Zakrajšek
Goriški letnik
bibliofil
posrednik
 
Description The article presents the results of a preliminary research on Fran Zakrajšek (1835–1903) and Silverio de Baguer (1838–1927), contextualizing them within the framework of the Slovene literary history. Contemporaries and both residents of Gorizia who moved in different cultural and national circles, they nevertheless had a common interest: Cervantes’s Quijote. The oldest edition of Don Quixote in Castilian currently present in Slovenia is located in the library of France Bevk in Nova Gorica and dates from 1671. The library acquired it in 1955 and recently we have know that the book was a part of the Silverio de Baguer museum in Dobrovo (Dobra). The first translation of Don Quixote is the work of Fran Zakrajšek and was published in Goriški letnik (Yearbook of Gorizia) in 1864, also in Gorizia.
En el prólogo a uno de los números de la revista Bukla su editor Samo Rugelj (2016: 3) llama la atención sobre la inversión en la que pueden convertirse los libros, sobre todo los libros antiguos. Parece que en estos tiempos en los que los libros valen bien poco un amante de libros, dispuesto a demostrar su amor por las letras con una inversión concreta, parece raro hasta tal punto de ser digno de alabanzas emitidas por el prologuista de la revista eslovena sobre novedades libreras.
Članek predstavlja rezultate preliminarne raziskave o Franu Zakrajšku (1835–1903) in Silveriu de Baguerju1838–1927), ki ju postavlja v kontekst slovenske literarne zgodovine. Zakrajšek in de Baguer sta bila sodobnika, oba sta bivala v Gorici, a sta se gibala v različnih kulturnih in nacionalnih krogih. Imela pa sta tudi skupni interes: Cervantesovega Don Kihota. Najstarejša španska izdaja Don Kihota, ki jo imamo v Sloveniji, se nahaja v Goriški knjižnici Franceta Bevka in je iz leta 1671. Izhaja iz muzeja, ki ga je na gradu Dobrovo zasnoval Silverio de Baguer, knjižnica pa ga je pridobila leta 1955. Prvi slovenski adaptirani prevod Don Kihota je opravil Fran Zakrajšek in je leta 1864 izšel v Goriškem lentiku, prav tako v Gorici. Je mogoče, da bi se Zakrajšek in de Baguer poznala? In je prvi slovenski prevod Don Kihota nastal iz in/ali s pomočjo izvirnika, ki ga je hranil Silverio de Baguer? Za zdaj nimamo nikakršnega dokaza, ki bi domnevo bodisi potrdil, bodisi ovrgel, toda novejši dokumenti iz arhiva grofa de Baguerja, ki so bili najdeni v Madridu in s katerimi razpolaga Goriški muzej bodo morda tudi o tem prispevali kakšne nove informacije.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7607
10.4312/vh.25.1.241-252
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 241-252
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 241-252
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 241-252
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7607/7243
 
Rights Copyright (c) 2017 Barbara Pregelj
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library