Italian influence on renaissance and golden age Spanish: the case of forms of address

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Italian influence on renaissance and golden age Spanish: the case of forms of address
Interferencia italiana en el español renacentista y áureo. Las formas de tratamiento
Interferenca italijanščine v španščini renesanse in zlatega veka. Ogovorne oblike
 
Creator Zieliński, Andrzej
 
Subject interference
borrowing
calque
Italian
Spanish
forms of address
interferencia
préstamo
calco
italiano
español
fórmulas de tratamiento
interferenca
izposojenka
kalk
italijanščina
španščina
ogovorne formule
 
Description As is well known, from the first half of the fifteenth century, the bilateral relations between Italy and Spain reached their climax with the conquest of the kingdom of Naples (1420). It is after this event in particular that many Spaniards imitate Italian speech, introducing many Italianisms, both lexical and morpho-syntactic. It may be assumed that the high prestige of Italian at that time also contributed to the adoption of Italian polite linguistic customs in Spanish, among which we find forms of address. The aim of the present paper is to analyse the interference of Italian in Renaissance and Golden Spanish in forms of address. Using the Corpus Diacrónico del Español (CORDE) we have sought to identify those formulas which shows either the direct or indirect influence of Italian.
El contacto entre lenguas es una de las principales causas del cambio lingüístico, dado que a través de diversos mecanismos, un determinado código se enriquece con nuevos elementos que se integran (préstamos) o se adaptan (calcos) según las necesidades intrínsecas y comunicativas del momento. Gracias a ellos la lengua receptora puede disponer —a veces de manera pasajera— de unidades más claras, más transparentes y mejor adaptadas a la constante evolución de la sociedad.
Dobro je znano, da so bilateralni odnosi med Italijo in Španijo po zaslugi zavzetja Neapeljskega kraljestva (1420) v prvi polovici 15. stoletja dosegli vrhunec. Prav v tistem času je veliko Špancev začelo oponašati italijanski govor in pri tem v španščino vneslo veliko italijanizmov, tako na leksikalni kot na oblikovni in skladenjski ravni jezika. Domnevamo lahko, da je prestiž, ki ga je tedaj uživala italijanščina, vplival tudi na prevzemanje italijanskih vljud­nostnih jezikovnih navad v španski jezik, med njimi tudi ogovornih formul. Prav zato je namen pričujočega članka analizirati interferenco italijanščine na ogovorne formule v španščini renesanse in zlatega veka. Avtor je s pomočjo korpusa CORDE iskal tiste formule, na nastanek katerih je neposredno ali posredno vplivala italijanščina.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-11-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7602
10.4312/vh.25.1.165-1801
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 165-1801
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 165-1801
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 165-1801
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7602/7238
 
Rights Copyright (c) 2017 Andrzej Zieliński
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library