On the paremiological continuum

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title On the paremiological continuum
Acerca del continuum paremiológico
O paremiološkem kontinuumu
 
Creator Pejović, Andjelka
Pihler Ciglič, Barbara
 
Subject paremia
proverb
saying
anti-proverb
aphorism
paremiological continuum
paremia
refrán
proverbio
antirrefrán
aforismo
continuum paremiológico
paremija
pregovor
antipregovor
aforizem
paremiološki kontinuum
 
Description The present study takes as a starting point the famous quotation from Don Quixote “I think, Sancho, there is no proverb that is not true, all being maxims drawn from experience itself, the mother of all the sciences”, and aims to investigate sayings and proverbs in general with special attention precisely to that “experience itself”, taking into account the cultural foundations of each language community as well as those established through dialogue between different cultures. The main objective is to show, through the examples in Spanish, Serbian and Slovenian, the gnoseological relativism of proverbs and sayings which is necessarily reflected in the structure and use of these constructions. The study also discusses why proverbs fall into disuse and presents some modern equivalent mechanisms and forms.
Hace dos décadas Combet (1996: 11-12) señaló que la filosofía expresada en los refranes y proverbios de las culturas y civilizaciones antiguas, incluso desaparecidas, casi no se diferencia de la filosofía en los proverbios actuales: en ella están presentes las mismas cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, las relaciones familiares, el amor, el poder, la muerte, etc. Por tanto, los refranes y proverbios ayudan a entender el mundo, la naturaleza, pero también la índole humana, el ser humano (Amando de Miguel, apud Junceda, 2003). Y, como la realidad misma es muy variada y contiene fenómenos contrarios, esas oposiciones también se reflejan en la lengua y de ahí en la fraseología y la paremiología.
V pričujočem članku, ki izhaja iz znane Kihotove misli »Zdi se mi, Sančo, da ga ni pregovora, ki bi ne bil resničen, zakaj vsi so reki, povzeti iz izkušnje same, ki je mati vseh znanosti«, si prizadevamo pregovore in reke osvetliti predvsem s stališča »izkušnje same« in pri tem upoštevati tako kulturne temelje posamezne jezikovne skupnosti kot tudi tiste, ki se vzpostavljajo z dialogom med različnimi kulturami. Osrednji cilj raziskave je s primeri v španščini, srbščini in slovenščini pokazati na gnoseološki relativizem pregovorov in rekov, ki se neobhodno zrcali v zgradbi in jezikovni rabi teh struktur. Študija poskuša hkrati odgovoriti na vprašanje, zakaj raba pregovorov upada, ter predstavi nekatere sodobne mehanizme in oblikovne ustreznice.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7597
10.4312/vh.25.1.83-102
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 83-102
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 83-102
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 83-102
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7597/7233
 
Rights Copyright (c) 2017 Andjelka Pejović, Barbara Pihler Ciglič
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library