The Presence of Spanish and Hispanic American Literature in Slovenian secondary Schools since 1945

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Presence of Spanish and Hispanic American Literature in Slovenian secondary Schools since 1945
La presencia de la literatura española e hispanoamericana en los institutos de educación secundaria eslovena a partir del año 1945
Prisotnost španske in hispanoameriške književnosti v slovenski gimnaziji od leta 1945
 
Creator Šifrar Kalan, Marjana
Šarc, Lucija
 
Subject Spanish literature
Hispanic American literature
Slovene secondary schools
syllabus
textbook of international literature
teaching literature
literatura española
literatura hispanoamericana
instituto de educación secundaria en Eslovenia
plan curricular esloveno
libro del alumno de literatura mundial
clase de literatura
španska književnost
hispanoameriška književnost
gimnazija
učni načrt
učbeniški sestav
poučevanje književnosti
 
Description Traditionally Slovene secondary schools teach national and international literature as part of the study of Slovene. The article examines the presence and the selection of Spanish and Hispanic American literature in Slovene secondary schools between 1945 and 2017, taking into account sociopolitical, cultural and didactic factors. The analysis is based on all syllabuses for Slovene during this period and all text books for literature used and edited since the end of the second world war in Slovenia. Therefore the role of literature written in Spanish is analysed for two different sociopolitical contexts: Yugoslavia and the independent Republic of Slovenia. The aim of the article is to find out whether the presence and the role of Spanish language literature in Spanish has increased or decreased during this period and which are the authors and literary works which 19-year-old Slovenes who complete grammar school and continue their studies at the university are/were acquainted with. The article enumerates all writers and texts in Spanish from the analysed documents and textbooks, identifies drawbacks in the selection of the literature and concludes that experts from different fields, teachers of Slovene, Spanish, experts in literature and didactics should work on a well-balanced selection of Spanish and Hispanic American literature within the teaching of world literature.
El objetivo de este artículo es analizar la recurrencia de los textos literarios españoles e hispanoamericanos en las clases de literatura (de esloveno) en los Institutos de Educación Secundaria eslovena basándose en los currículos escolares y en los libros del alumno en el periodo entre el año 1945 hasta la actualidad. Por lo tanto, cabe destacar que nos referimos a dos realidades sociopolíticas diferentes: a Yugoslavia (1945-1991), cuando Eslovenia era una de las seis repúblicas, y a Eslovenia (1991-), un país que se independizó de Yugoslavia. En ambas realidades el contexto sociopolítico jugará un gran papel.
Tradicionalno se v slovenskih gimnazijah nacionalna in svetovna književnost poučuje pri pouku slovenščine. Članek preučuje prisotnost ter izbiro španske in hispanoameriške književnosti pri pouku slovenščine v slovenskih gimnazijah med letoma 1945 in 2017, upoštevajoč socialnopolitične, kulturne in didaktične značilnosti. Izsledki temeljijo na analizi vseh učnih načrtov za slovenščino za to obdobje ter vseh učbeniških sestavov, ki so bili izdani in uporabljeni v Sloveniji v tem obdobju. Vloga literature v španskem jeziku je tako obravnavana v dveh različnih sociopolitičnih kontekstih: znotraj Jugoslavije in samostojne Republike Slovenije. Cilj članka je ugotoviti, ali se prisotnost in vloga te literature z leti povečuje ali zmanjšuje ter katere avtorje in literarna dela so poznali oziroma poznajo devetnajstletniki, ki končajo gimnazijo in nadaljujejo študij na univerzi. V članku so predstavljeni vsi pisci in literarna dela v španskem jeziku, ki se pojavijo v preučevanih dokumentih in učbeniških sestavih, po drugi strani pa so predstavljene pomanjkljivosti v izboru španske in hispanoameriške literature, katere uravnotežen izbor pri poučevanju svetovne književnosti bi bil mogoč s sodelovanjem strokovnjakov z različnih področij – slovenistov, hispanistov ter strokovnjakov za literaturo in didaktiko.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7615
10.4312/vh.25.1.379-399
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 379-399
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 379-399
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 379-399
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7615/7251
 
Rights Copyright (c) 2017 Marjana Šifrar Kalan, Lucija Šarc
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library