On dependent clauses functioning as predicative expressions in Spanish

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title On dependent clauses functioning as predicative expressions in Spanish
Sobre la oración subordinada en función de atributo
O odvisniku v vlogi povedkovega določila v španščini
 
Creator Veselko, Vita
 
Subject dependent clause
predicative
cleft sentences
oraciones ecuandicionales
oración subordinada
atributo
perífrasis de relativo
oraciones ecuandicionales
odvisni stavek
povedkovo določilo
razcepljeni stavek
oraciones ecuandicionales
 
Description The notion of predicative expression in Spanish and the diversity of the structures that are able to function as such have been, and still are, one of the most discussed subjects in Spanish syntax. One of the most controversial problems of this debate is whether a finite clause, can be a part of this repertory of elements that can function as a predicative expression.The aim of this article is to assess the contrasting views on predicative sentence structures and to illustrate the different theories with examples of diverse types of dependent clauses. The study focuses on sentences introduced by ser, estar and parecer, verbs commonly accepted as copulative verbs par excellence that usually allow the pronominalisation of the predicative. Apart from the main groups of dependent clauses, the article also analyses two types of syntactic emphasis: cleft sentences and oraciones ecuandicionales.
La noción de atributo y las formas bajo las que se manifiesta han sido y siguen siendo uno de los temas más discutidos de la sintaxis española y, por consiguiente, uno de los terrenos más resbaladizos en la tradición sintáctica del español, siendo este una lengua viva, con infinitas posibilidades de expresión.
Povedkovo določilo in oblike, ki jih lahko zavzame, so predvsem zaradi neskladja glede njegove definicije in raznolikosti segmentov, ki lahko opravljajo vlogo tega stavčnega člena, ena najpogosteje obravnavanih tem na področju španske skladnje. Eden izmed najbolj perečih problemov, ki jih predstavlja povedkovo določilo v španščini, je, ali lahko stavčna struktura opravlja vlogo tega stavčnega člena.Namen članka je soočiti mnenja španskih jezikoslovcev o tej temi, analizirati njihove argumente za in proti ter jih ponazoriti s primeri različnih vrst odvis­nih stavkov. Pričujoča študija se osredotoča na stavke, uvedene s ser, estar in parecer, ki v španščini veljajo za glavne kopulativne glagole, ki večinoma dovoljujejo nadomestitev povedkovega določila z nevtralnim zaimkom lo. Poleg glavnih skupin odvisnih stavkov v španščini se študija ukvarja tudi z dvema vrstama skladenjskih struktur, ki se uporabljajo za poudarjanje stavčnih členov.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2017-12-08
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7601
10.4312/vh.25.1.147-164
 
Source Verba Hispanica; Vol 25 No 1 (2017); 147-164
Verba Hispanica; Vol. 25 Núm. 1 (2017); 147-164
Verba Hispanica; L. 25 Št. 1 (2017); 147-164
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.25.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7601/7237
 
Rights Copyright (c) 2017 Vita Veselko
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library