Types of Modality and Values of Future in Contemporary European Portuguese - A Proposal of Campos (1998) and some Exemples from the Narrative Text Memorial do Convento of José Saramago

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Types of Modality and Values of Future in Contemporary European Portuguese - A Proposal of Campos (1998) and some Exemples from the Narrative Text Memorial do Convento of José Saramago
Tipos de modalidade e valores de futuro em -r- em português europeu: a proposta de Campos (1998) e alguns exemplos ilustrativos do texto narrativo Memorial do Convento de José Saramago
Tipi modalnosti in vrednosti prihodnjikov v sodobni evropski portugalščini – teoretski okvir Camposove (1998) in nekaj ilustrativnih primerov iz pripovednega besedila Zapis o samostanu Joséja Saramaga
 
Creator Müller Pograjc, Blažka
 
Subject ‘o futuro em -r-’
European Portuguese
modality
temporal future
modal future
futuro em -r-
português europeu
modalidade
futuro temporal
futuro modal
portugalski sintetični prihodnjik futuro em -r-
evropska portugalščina
modalnost
časovni prihodnjik
modalni prihodnjik
 
Description The starting point for this article is the initial universally acknowledged consideration that the forms of future tenses, in natural languages and as well in contemporary European Portuguese, are associated, in addition to the temporal values, also to the modal ones. In view of the article’s outcomes, it seems safe to conclude that in contemporary European Portuguese, the future tense, denominated futuro em -r-, considering its temporal values and uses, implicates always a modal component that cannot be evacuated.Considering the theoretical framework of Campos (1998), it can also be claimed that, in the light of the continuous scale of assertive values (escala contínua de valores assertivos), the modal values, marked by futuro em -r-, can be represented in this scale so that the ‘future of supposition’ is situated at a point near to, or coincident with the pole zero - the pole of non-assertion. The ‘future of certainty’, in turn, can be represented as situated at a point which tends to the pole one - the pole of the assertion, positive or negative. The observations of Campos (1998) were exemplified by some examples of European Portuguese, that is, some narrative sequences taken from the work of José Saramago’s Memorial do Convento, which constituted the corpus of analysis, to illustrate and verify each of the values, as proposed in Campos (1998). The analysis of the forms of the ‘futuro em -r-’ in the narrative sequences analyzed proved the classification of the uses and values of the Campos proposal (1998).
Neste artigo, pretende-se trazer alguns contributos à descrição do conceito da modalidade, ou seja, dos valores modais associados, em português europeu, às formas do futuro em -r- marcadoras da referência do futuro, tendo consciência da impossibilidade de levar a cabo um estudo exaustivo. Visa-se, assim, apresentar, a partir da proposta de Campos (1998), as características mais relevantes e os funcionamentos temporais e modais das formas do futuro em -r- e, também, exemplificar as observações com a análise das ocorrências das ditas formas nas sequências narrativas do texto Memorial do Convento (MdC) de José Saramago que constitui o corpus para a nossa análise.
Avtorica pričujočega članka skuša podati nekaj prispevkov k opisu koncepta modalnosti oz. znova osvetliti problematiko modalnih vrednosti, ki jih v sodobni evropski portugalščini označujejo oblike prihodnjikov – lingvistični označevalci prihodnostne časovne reference. Izhodišče za takšno razmišljanje je začetna že splošno priznana in sprejeta ugotovitev, da oblike prihodnjikov označujejo tako časovno kot tudi ali pa morda zlasti modalno vrednost.Na podlagi zapisanega v članku lahko ugotovitve strnemo v trditvi, da v skladu s teoretičnimi zapisi, podanimi v Campos (1998), portugalski sintentični prihodnjik oz. futuro em -r- zmeraj označuje modalno komponento, ki ne more biti spregledana. Tako se časovni prihodnjik na -r- v povezavi s časovnimi vrednostmi na lestvici asertivnih vrednosti (a escala contínua de valores assertivos) postavlja v območje ‘gotovosti’ (Ao terceiro sinal serão cinco horas) in vsebuje modalno komponento (‘gotovosti’), ki je, četudi ne prevladujoča, vedno prisotna. Kar se tiče modalnih rab, pa na podlagi teoretskih izhodišč Camposove (1998) avtorica opaža, da se, če upoštevamo lestvico asertivnih vrednosti, modalne vrednosti, ki jih signalizirajo oblike prihodnjika na -r-, na to lestvico umeščajo tako, da se prihodnjik predvidevanja (o futuro de suposição) postavlja na tisti konec lestvice, ki sovpada z njenim ničelnim polom – polom nepotrditve.Na drugi strani pa se prihodnjik gotovosti (o futuro de certeza), povezan z deontičnimi silami in empiričnimi okoliščinami, umešča na točko, ki se nagiba k polu ena – k polu potrditve –, bodisi trdilne bodisi nikalne. Prav tako avtorica opisuje še eno modalno vrednost prihodnjika na -r- v portugalščini, ki jo opaža Camposova (1998: 246), in sicer prihodnjik z vrednostjo ‘omilitve’ (atenuação), ki ustreza asertivni vrednosti potrditve, vendar pa označuje oslabitev intersubjektivne napetosti. Ugotovitve Camposove (1998) so v članku podkrepljene z nekaj primeri iz evropske portugalščine, in sicer s sekvencami iz pripovednega besedila Zapis o samostanu Joséja Saramaga, ki predstavlja korpus za analizo, s katero so se osvetlile in potrdile vrednosti, kot jih omenja in opisuje Camposova (1998). Analiza oblik prihodnjika na -r- v obravnavanih sekvencah je potrdila primernost predloga klasifikacije rab in vrednosti, kot jih v svojem teoretskem delu predlaga Camposova (1998).
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2016-12-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7251
10.4312/vh.24.1.71-85
 
Source Verba Hispanica; Vol 24 No 1 (2016); 71-85
Verba Hispanica; Vol. 24 Núm. 1 (2016); 71-85
Verba Hispanica; L. 24 Št. 1 (2016); 71-85
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.24.1
 
Language por
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7251/6952
 
Rights Copyright (c) 2017 Blažka Müller Pograjc
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library