The Universality of Semantic Prototypes in Spanish Lexical Availability

Verba Hispanica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Universality of Semantic Prototypes in Spanish Lexical Availability
La universalidad de los prototipos semánticos en el léxico disponible de español
Univerzalnost semantičnih prototipov v španskem razpoložljivem besedišču
 
Creator Šifrar Kalan, Marjana
 
Subject semantic prototypes
lexical availability
prototype theory
most available words
Spanish as a foreign language
prototipos semánticos
disponibilidad léxica
teoría de prototipos
léxico más disponible
español como lengua extranjera
semantični prototipi
leksikalna razpoložljivost
teorija prototipov
najbolj razpoložljive besede
španščina kot tuji jezik
 
Description The article presents the words with highest index of availability on the basis of semantic fluency tests. The conceptual stability of highly available words in various semantic categories enables them to be classified as semantic prototypes according to the theory of prototype. The aim of this article is to compare the semantic prototypes in nine semantic categories from different lexical availability studies: those carried out in Spanish as a mother tongue and Spanish as a foreign language (with Slovene, Finnish, Turkish, Chinese students and students of various other mother tongues who studied Spanish in Madrid and Salamanca). The informants who come from different countries and cultures and speak different first languages demonstrate that human beings share the same or similar categorization and universality of semantic prototypes.
En todas las civilizaciones conocidas, incluso algunas que han vivido aisladas del resto del mundo, a pesar de las muchas diferencias, han desarrollado una lengua más o menos sofisticada que sirve exactamente a los mismos propósitos en cada una de ellas: informar, pedir información, amar, regañar, amenazar, etc. Ninguna lengua es completamente diferente, todas tienen particularidades y universalidades que son cara y cruz de cada lengua. Se parte aquí de la idea de que las lenguas diferentes tienen mucho en común y de que son muchos más los factores que unifican a los hablantes que los que los distancian.
Na podlagi rezultatov razpoložljivega besedišča, pridobljenega s testom semantične tekočnosti, članek predstavi besede z najvišjim indeksom razpoložljivosti. Pojmovna stabilnost teh besed iz različnih semantičnih polj nam omogoča, da jih na podlagi teorije prototipov uvrstimo med semantične prototipe. Namen članka je primerjati semantične prototipe v devetih semantičnih poljih različnih študij leksikalne razpoložljivosti: tistih, ki proučujejo španščino kot materni jezik, in tistih, ki jo proučujejo kot tuji jezik (med slovenskimi, finskimi, turškimi in kitajskimi študenti ter študenti različnih maternih jezikov, ki so se španščine učili v Salamanki in Madridu). Informanti, ki izvirajo iz različnih držav in kultur ter govorijo zelo različne materne jezike, dokazujejo, da si človeška bitja delijo enako ali podobno kategorizacijo in univerzalnost semantičnih prototipov.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2016-12-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7255
10.4312/vh.24.1.147-165
 
Source Verba Hispanica; Vol 24 No 1 (2016); 147-165
Verba Hispanica; Vol. 24 Núm. 1 (2016); 147-165
Verba Hispanica; L. 24 Št. 1 (2016); 147-165
2350-4250
0353-9660
10.4312/vh.24.1
 
Language spa
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/VerbaHispanica/article/view/7255/6956
 
Rights Copyright (c) 2017 Marjana Šifrar Kalan
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library