Connecting second language learning and nonlinguistic subjects mission impossible?

Journal for Foreign Languages

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Connecting second language learning and nonlinguistic subjects mission impossible?
Povezovanje tujih jezikov z nejezikovnimi predmeti – misija nemogoče?
 
Creator Karmen Pižorn, Andreja Retelj,
 
Subject Content based language learning
intersubject connections
CLIL
vsebinsko usmerjeno učenje tujih jezikov
medpredmetne povezave
CLIL
 
Description Content based language learning as a second language learning approach that has spread in Europe and in several countries became a part of the national curriculum, has in Slovenia not yet been formally established and is present only in the form of pilot projects.It includes a set of different teaching approaches and methods which combine two objec tives: focus on language and focus on content. Such ways of second language learning not only increase the student's language skills, but also affect his cognitive development. Given the added value that these approaches provide to the student, from practical use of second language to familiarizing with language diversity through all his schooling, we should find solutions for its implementation in Slovenian school system.
Vsebinsko usmerjeno učenje in poučevanje tujih jezikov, ki se je kot tujejezikovni pristop razširilo v Evropi in postalo v več državah del nacionalnega kurikula, se v Sloveniji uradno še ni uveljavilo oziroma je prisotno samo v obliki pilotnih projektov. Gre za različne didaktične pristope in metode, ki v sebi združujejo dva cilja: osredinjenost na jezik in osredinjost na vsebino. S takšnimi načini učenja tujega jezika se ne povečujejo samo učenčeve jezikovne zmožnosti, ampak se vpliva tudi na njegov kognitivni razvoj. Glede na dodano vrednost, ki jo ti pristopi prinašajo učencu, od praktične uporabnosti tujega jezika do spoznavanja jezikovne pestrosti in raznolikosti skozi celoten spekter njegovega šolanja, bi bilo potrebno tudi v našem šolskem sistemu poiskati rešitev za njegovo vpeljavo.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2010-12-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/view/3479
10.4312/vestnik.2.135-142
 
Source Journal for Foreign Languages; Vol 2 No 1-2 (2010); 135-142
Vestnik za tuje jezike; L. 2 Št. 1-2 (2010); 135-142
2350-4269
1855-8453
10.4312/vestnik.2
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/Vestnik/article/view/3479/3182
 
Rights Copyright (c) 2010 Andreja Retelj, Karmen Pižorn
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library