SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN

Aboriginal Policy Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SẢN XUẤT NHIÊN LIỆU SINH HỌC TỪ TRẤU BẰNG PHƯƠNG PHÁP NHIỆT PHÂN
 
Creator Tiến Tài, Nguyễn
Thị Thanh Thủy, Trần
Thị Hoài Nam, Lê
Quang Vinh, Nguyễn
Thị Thanh Loan, Nguyễn
 
Subject vỏ trấu, nhiệt phân, TGA, DTA, DSC, năng lượng hoạt hóa
 
Description Các đặc tính cơ bản của trấu thu được từ tỉnh Vĩnh Phúc đã được xác định bằng các phương pháp phân tích TGA, DSC và DTA. Quá trình nhiệt phân các thành phần cellulose, hemicelluloses và lignin trong trấu đã được xác định. Đã xác định năng lượng hoạt hóa quá trình nhiệt phân theo các mô hình động học bất đẳng nhiệt Ozawa và Kissinger dựa trên các dữ liệu DTA và TGA. Các kết quả nhận được rất hữu ích cho công nghệ nhiệt phân trấu, thu nhiên liệu sinh học.
 
Publisher Publishing House for Science and Technology
 
Contributor
 
Date 2017-04-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
application/pdf
 
Identifier http://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9613
10.15625/0866-708X/51/4/9613
 
Source Vietnam Journal of Science and Technology; Vol 51, No 4 (2013); 517
Tạp chí Khoa học và Công nghệ; Vol 51, No 4 (2013); 517
2525-2518
2525-2518
 
Language vie
 
Relation http://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9613/7964
http://vjs.ac.vn/index.php/jst/article/view/9613/7965
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library