The Motherboard of Myriad Things: Daoism, Zhuangzi, and the Internet

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Motherboard of Myriad Things: Daoism, Zhuangzi, and the Internet
Matična plošča neštetih stvari: Daoizem, Zhuangzi in svetovni splet
 
Creator Wheeler, Billy
 
Subject Daoism
Zhuangzi
Laozi
technology
wuwei
xinzhai
daoizem
Zhuangzi
Laozi
tehnologija
wuwei
xinzhai
 
Description Machines, instruments and tools offer many benefits, but according to the classical Daoists—Laozi and Zhuangzi—they can also interfere with living a life in harmony with nature. Despite this, the Zhuangzi offers numerous stories of individuals who use technologies whilst exemplifying the virtues of a sage, although how this is achieved is not well understood. I examine two recent interpretations and argue that they are problematic on both philosophical and interpretative grounds. In their place I offer a new solution based on comparing Zhuangzi with recent studies of the effects of the internet on the way we think.
Stroji, instrumenti in orodja ponujajo številne prednosti, vendar po mnenju klasičnih daoistov, kot sta Laozi in Zhuangzi, vplivajo tudi na življenje, ki je v sožitju z naravo. Kljub temu Zhuangzi predstavi številne zgodbe posameznikov, ki uporabljajo tehnologije, hkrati pa ponazarjajo vrline modreca, čeprav ni povsem jasno, kako to dosežejo. V članku preučujem dve nedavni razlagi in trdim, da sta problematični tako s filozofskega kot interpretacijskega vidika. Namesto njiju ponudim novo rešitev, ki temelji na primerjavi Zhuangzija z nedavnimi študijami o učinkih svetovnega spleta na način našega razmišljanja.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10297
10.4312/as.2022.10.1.425-446
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 425-446
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 425-446
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10297/10048
 
Rights Copyright (c) 2022 Billy WHEELER
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library