The Pandemic, Ecological Justice, and Zhu Xi’s Philosophy

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title The Pandemic, Ecological Justice, and Zhu Xi’s Philosophy
Pandemija, ekološka pravičnost in Zhu Xijeva filozofija
 
Creator Hong, Seongmin
 
Subject pandemic
ecological justice
deep ecology
investigation of things
self-realization
pandemija
ekološka pravičnost
globinska ekologija
raziskovanje stvari
samorealizacija
 
Description COVID-19 has brought many changes to society and encouraged mankind to reflect on its civilization. The pandemic has revealed that our health care systems and community solidarity are far more fragile than we believed. It made us rethink the solidarity of human civilization and community, and more fundamentally, reconsider the global ecosystem beyond human society. This paper claims that COVID-19 was an inevitable result of the anthropocentric perspective, and argues that it is necessary to change the perception to an ecological worldview and practice ecological justice in order to solve this situation. First, it analyses the ecological reasons for the regular outbreak of zoonotic diseases, including COVID-19, and then it examines Naess’s deep ecology with regard to a fundamental change of perception, but also finds several weaknesses in this. Third, this paper focuses on Zhu Xi’s philosophy in order to compensate for the weaknesses of deep ecology. It argues for the importance of human roles and obligations in relation to the safety and health of the environment based on his philosophy, and explains ecological justice by applying his social equality theory to ecology. Finally, it sheds new light on Zhu Xi’s theory of investigation of things (gewu 格物) as a practical way of implementing ecological justice.
COVID-19 je prinesel številne družbene spremembe in človeštvo spodbudil k razmisleku o njegovi civilizaciji. Pandemija je razkrila, da so naši sistemi zdravstvenega varstva in skupnostna solidarnost veliko krhkejši, kot smo mislili. Primorala nas je v ponoven razmislek o solidarnosti znotraj človeške civilizacije in skupnosti ter v še temeljnejši razmislek o globalnih ekosistemih onkraj človeških družb. Članek trdi, da je bolezen COVID-19 neizogibna posledica antropocentričnega pogleda, in utemeljuje, da je treba za rešitev tega položaja spremeniti naše dojemanje v ekološki svetovni nazor in prakticirati ekološko pravičnost. Članek najprej analizira ekološke razloge za redne izbruhe zoonotičnih bolezni, vključno s COVID-19, nato pa prouči Naessovo globinsko ekologijo, s poudarkom na temeljni spremembi dojemanja, pri čemer ugotovi tudi nekaj pomanjkljivosti. Tretjič, članek se osredotoča na Zhu Xijevo filozofijo, da bi nadomestil slabosti globinske ekologije. Na podlagi njegove filozofije utemeljuje pomen človekovih vlog in obveznosti v odnosu do varnosti in zdravja okolja ter ekološko pravičnost pojasnjuje z uporabo njegove teorije družbene enakosti v ekologiji. Na koncu na novo osvetli Zhu Xijevo teorijo raziskovanja stvari (gewu 格物) kot praktični način vpeljave ekološke pravičnosti.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10215
10.4312/as.2022.10.1.317-343
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 317-343
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 317-343
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10215/10044
 
Rights Copyright (c) 2022 Seongmin HONG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library