Chinese National Health Commission’s Reporting Strategies on COVID-19

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Chinese National Health Commission’s Reporting Strategies on COVID-19
Strategije poročanja Nacionalne zdravstvene komisije o koronavirusu
 
Creator Petrovčič, Mateja
 
Subject COVID-19
fear
media
National Health Commission
reporting strategies
COVID-19
strah
mediji
Nacionalna zdravstvena komisija
strategije poročanja
 
Description The coronavirus pandemic has changed our lives dramatically and caused much fear around the world. While social media can contribute to faster information flow, this environment also gives rise to intensifying anxiety. This paper examines the research questions of how the Chinese National Commission (NHC), as the main authority for the health-related issues, presents the news about COVID-19 pandemic to English-speaking readers, which topics related to the coronavirus are stressed most, and what reporting strategies are used in presenting the current events and issues. The results indicate that the authorities are well-informed about the dynamics of public attention, since the same dynamics can be observed in the amount and structure of news. Moreover, from the perspective of reporting strategies we can see that the authorities subtly follow all the criteria that were proposed to allay fears and slow down or break the spiral of negativism with regard to the pandemic.
Pandemija koronavirusa je močno spremenila naše življenje in povzročila različne strahove. Socialna omrežja sicer prispevajo k hitrejšemu pretoku informacij, vendar pa so tudi vir za intenziviranje strahu. Pričujoči članek obravnava raziskovalna vprašanja, kako Nacionalna zdravstvena komisija Ljudske republike Kitajske kot osrednji organ za zdravstvena vprašanja angleško govorečim bralcem predstavlja novice o pandemiji novega koronavirusa, katere teme, povezane s tem, so najbolj poudarjene, in katere strategije poročanja zasledimo pri predstavitvi trenutnih dogodkov in aktualnih zadev. Rezultati raziskave kažejo, da so oblasti videti dobro obveščene o tem, čemu javnost posveča največ pozornosti, saj enako dinamiko poročanja opazimo tudi pri količini in strukturi uradnih novic. Poleg tega z vidika strategij poročanja vidimo, da oblasti mehko sledijo vsem predlaganim kriterijem, kako ublažiti strahove in upočasniti ali celo prekiniti spiralen razvoj negativizma.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10194
10.4312/as.2022.10.1.243-259
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 243-259
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 243-259
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10194/10042
 
Rights Copyright (c) 2022 Mateja PETROVČIČ
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library