COVID-19, Digital Tracking Control and Chinese Cosmotechnology

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title COVID-19, Digital Tracking Control and Chinese Cosmotechnology
COVID-19, digitalno upravljani nadzor in kitajska kozmotehnologija
 
Creator Rošker, Jana S.
 
Subject digital technology
ontology of digital objects
China and the Sinic region
COVID-19
digitalna tehnologija
ontologija digitalnih objektov
Kitajska in siniška regija
COVID-19
 
Description The COVID-19 pandemic has opened our eyes to numerous global problems that can only be solved on a global scale. Especially in light of the good performance of the Sinic region in containing and eliminating the coronavirus, the importance of intercultural dialogue between East and West became even more evident. In this context, this paper explores the role of digital technologies and the underlying ontology of digital objects in China as well as in the wider Sinic region. Indeed, the third millennium, which has just begun and will witness the accelerating trends of global warming and most likely the deepening of the gap between rich and poor, numerous wars, and new pandemics, will certainly be marked by the development of digital technologies. Therefore, the paper investigates the specific features of traditional Sinic perceptions of technology as such, as well as their ideational underpinnings, which certainly influence specific Sinic perceptions of digital objects. This will, I hope, provide us with a better understanding of the cultural conditionality of differences and commonalities in the global processes of digitalization and their ontological underpinnings, so that we can pay more attention to both the dangers and the opportunities that cross-cultural interactions in this area can offer us.
Pandemija COVID-19 je pokazala na številne globalne probleme, ki jih lahko rešimo samo na globalni ravni. Zlasti v luči dobrih rezultatov siniške regije pri zajezitvi in odpravljanju koronavirusa je postal pomen medkulturnega dialoga med »vzhodom« in »zahodom« še toliko bolj jasen. V tem okviru se pričujoči članek osredotoča na raziskavo vloge digitalnih tehnologij in ontologije, na kateri temeljijo digitalni objekti na Kitajskem, pa tudi v širši siniški regiji. Tretje tisočletje, ki se je šele dobro začelo in v katerem bomo soočeni z vse hujšimi posledicami globalnega segrevanja, s poglabljanjem brezna med bogatimi in revnimi, s številnimi vojnami in novimi pandemijami, bo namreč hkrati zaznamovano z razvojem digitalnih tehnologij. Zato avtorica raziskuje specifične značilnosti tradicionalnega siniškega dojemanja tehnologije kot take ter njenih idejnih osnov, ki zagotovo vplivajo na specifično percepcijo digitalnih objektov v siniški regiji. Avtorica upa, da nam bo to omogočilo boljši vpogled v kulturno pogojenost razlik in podobnosti v globalnih procesih digitalizacije in njenih ontoloških osnov, kajti tak uvid nam lahko omogoči tudi boljše razumevanje nevarnosti in možnosti, ki se kažejo v medkulturnih interakcijah na tem področju.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10154
10.4312/as.2022.10.1.345-369
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 345-369
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 345-369
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10154/10045
 
Rights Copyright (c) 2022 Jana S. ROŠKER
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library