COVID-19 in North Korea and Its Effect on the Cooperation of North and South Korea in the Field of Health Care

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title COVID-19 in North Korea and Its Effect on the Cooperation of North and South Korea in the Field of Health Care
COVID-19 v Severni Koreji ter njegov vpliv na sodelovanje med Južno in Severno Korejo na področju zdravstva
 
Creator Kang, Byoung Yoong
 
Subject North Korea
South Korea
COVID-19
infectious diseases
pandemic
North Korean health
South Korean health
North Korean society
inter-Korean cooperation
post-COVID-19
Severna Koreja
Južna Koreja
COVID-19
nalezljive bolezni
pandemija
severnokorejsko zdravstvo
južnokorejsko zdravstvo
severnokorejska družba
medkorejsko sodelovanje
čas po COVID-19
 
Description COVID-19 is an infectious respiratory disease that first appeared in December 2019 in Wuhan, China and first spread throughout the country and then worldwide. WHO Director-General Tedros Adhanom Ghebreyesus, concerned about the rapid spread of COVID-19, officially declared a global pandemic on March 11, 2020. North Korea (Democratic People’s Republic of Korea) barred foreign tourists from China on January 21, 2020, and then completely closed its border with China.
In this article, I will explore the impact of COVID-19 on North Korean society and research the cooperation plan between South and North Korea. I will also briefly introduce in the post-COVID-19 period. To better understand the health care system and health conditions in North Korea, I will first analyse the infectious disease management system and, in the context of this, then try to investigate in detail how COVID-19 has affected North Korea. From an economic point of view, I will examine the changes in economic cooperation between North Korea and China, and then try to explain the social changes caused by restrictions on movement and lack of goods, and the political situation in North Korea during the COVID-19 crisis.
Finally, I will try to research the situation facing North Korea and suggest a way for cooperation between South and North Korea in the future. The basic aim of this research is to find a useful alternative for joint cooperation in the field of health care and safety and to improve cooperation between South and North Korea in the post-COVID-19 era.
Koronavirusna bolezen 2019 (COVID-19) je nalezljiva bolezen dihal, ki se je prvič pojavila decembra 2019 v Vuhanu na Kitajskem in se najprej razširila po celotni Kitajski, nato pa po vsem svetu. Generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus je, močno zaskrbljen zaradi hitrega širjenja bolezni COVID-19 po vsem svetu, 11. marca 2020 uradno razglasil globalno pandemijo.
Severna Koreja (Demokratična ljudska republika Koreja) je 21. januarja 2020, po izbruhu COVID-19 na Kitajskem, onemogočila vstop tujim turistom, naslednji dan pa popolnoma zaprla mejo s Kitajsko. 28. januarja 2020 je sprejela hitre in odločne ukrepe, med drugim je vzpostavila Nacionalni sistem za urgentno preprečevanje epidemije. Pojav COVID-19 je, skupaj s sankcijami Organizacije združenih narodov (OZN) proti Severni Koreji, zadal močan udarec severnokorejskemu gospodarstvu, vplival pa je tudi na družbo in politiko države.
V članku bom raziskal vpliv COVID-19 na severnokorejsko družbo in preučil načrt sodelovanja, ki bi ga morali uvesti Južna in Severna Koreja v času po COVID-19. Za lažje razumevanje zdravstva in zdravstvenih razmer v Severni Koreji bom najprej analiziral sistem obvladovanja nalezljivih bolezni in v okviru tega nato poskušal podrobno raziskati, kako je COVID-19 vplival na Severno Korejo. Z gospodarskega vidika bom preučil spremembe v gospodarskem sodelovanju med Severno Korejo in Kitajsko, nato pa poskušal razložiti tudi družbene spremembe, ki sta jih povzročila omejitev gibanja in pomanjkanje dobrin, ter politične razmere v Severni Koreji v času krize COVID-19.
Na koncu bom poskušal preučiti razmere, s katerimi se sooča Severna Koreja, in predlagal način za sodelovanje med Južno in Severno Korejo ter skupno obvladovanje razmer v prihodnosti. Temeljni cilj te raziskave je najti koristno alternativo za skupno sodelovanje na področju zdravstva in varnosti ter izboljšanje sodelovanja med Južno in Severno Korejo v obdobju po COVID-19.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10056
10.4312/as.2022.10.1.261-285
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 261-285
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 261-285
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/10056/10051
 
Rights Copyright (c) 2022 Byoung Yoong KANG
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library