Coping with COVID and the Myth of a Collective China

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Coping with COVID and the Myth of a Collective China
Soočanje s COVID-19 in mit o kolektivni Kitajski
 
Creator Dessein, Bart
 
Subject neoliberalism
second modernity
social action
globalization
locality
neoliberalizem
druga modernost
družbena aktivnost
globalizacija
lokalnost
 
Description Reflecting on the development of the global economic system, the present article describes the phenomenon of hyper-individualism in the age of “second modernity” and, making a distinction between the “family collective” and the “patriotic collective”, discusses the individual’s oscillating loyalty between the family and the nation state in this process. An answer is sought to the question why, in the contemporary period, individuals who are confronted with a (health) crisis appear to have lost confidence in the authority of the nation state, regardless of whether they live in a country with a democratic government or one with an authoritarian regime. Building on this finding, the article also addresses the importance of a revival of the political agora.
 
 
 
 
Kot razmislek o razvoju globalnega ekonomskega sistema pričujoči članek opisuje pojav hiperindividualizma v obdobju »druge modernosti«. Avtor razlikuje med »družinskim« in »patriotskim kolektivom« ter na tej osnovi prikaže, kako v tem procesu posamezniki in posameznice nihajo med družino in nacionalno državo. Članek išče odgovor na vprašanje, zakaj vse kaže na to, da posameznice in posamezniki, ki se soočajo z (zdravstveno) krizo, v sodobnem času izgubljajo zaupanje v nacionalno državo, in sicer ne glede na to, ali živijo v državi z demokratično vlado ali v takšni, ki ji vlada avtokratski režim. Na osnovi rezultatov pričujoče študije avtor izpostavi tudi pomen preporoda politične agore.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2022-01-19
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9985
10.4312/as.2022.10.1.97-119
 
Source Asian Studies; Vol. 10 No. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 97-119
Azijske študije; Letn. 10 Št. 1 (2022): Special Issue: Crisis as Danger and Hope—Covid-19 in Asia; 97-119
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2022.10.1
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9985/10036
 
Rights Copyright (c) 2022 Bart DESSEIN
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library