Βιβλιοκρισία: Σ. Κακλαμάνης, Ἡ κρητικὴ ποίηση στὰ χρόνια τῆς Ἀναγέννησης (14ος-17ος αἰ.), Τόμοι Β΄ [Ἀνθολογία (14ος αἰ. – περ. 1580)] & Γ΄ [Ἀνθολογία (περ. 1580 – 17ος αἰ.], Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 2020

Byzantina Symmeikta

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Βιβλιοκρισία: Σ. Κακλαμάνης, Ἡ κρητικὴ ποίηση στὰ χρόνια τῆς Ἀναγέννησης (14ος-17ος αἰ.), Τόμοι Β΄ [Ἀνθολογία (14ος αἰ. – περ. 1580)] & Γ΄ [Ἀνθολογία (περ. 1580 – 17ος αἰ.], Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 2020
 
Creator ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ, Δημήτρης
 
Subject

 
Description Βιβλιοκρισία: Σ. Κακλαμάνης, Ἡ κρητικὴ ποίηση στὰ χρόνια τῆς Ἀναγέννησης (14ος-17ος αἰ.), Τόμοι Β΄ [Ἀνθολογία (14ος αἰ. – περ. 1580)] & Γ΄ [Ἀνθολογία (περ. 1580 – 17ος αἰ.], Μορφωτικό Ἵδρυμα Ἐθνικῆς Τραπέζης, Ἀθήνα 2020
 
Publisher Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
 
Contributor
 
Date 2021-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/28790
10.12681/byzsym.28790
 
Source Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 31; 511-517
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 31; 511-517
1791-4884
1105-1639
 
Language ell
 
Relation https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/28790/22484
 
Coverage


 
Rights Copyright (c) 2021 Δημήτρης ΠΑΡΑΔΟΥΛΑΚΗΣ
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library