VARIANTS OF THE COURSE OF HERPES INFECTION IN THE PRACTICE OF DOCTORS OF VARIOUS SPECIALTIES (LECTURE)

Achievments of Clinical and Experimental Medicine

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title VARIANTS OF THE COURSE OF HERPES INFECTION IN THE PRACTICE OF DOCTORS OF VARIOUS SPECIALTIES (LECTURE)
BAРІАНТИ ПЕРЕБІГУ ГЕРПЕТИЧНОЇ ІНФЕКЦІЇ У ПРАКТИЦІ ЛІКАРІВ РІЗНИХ СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ (ЛЕКЦІЯ)
 
Creator Борак, В. П.
Ткачук, Н. І.
Романюк, Л. Б.
Кравець, Н. Я.
 
Subject virus carrier
вірусоносійство
 
Description Актуальність проблеми герпетичної інфекції (ГІ) пов’язана не тільки зі значною епідеміологічною роллю, а й з великою соціальною значимістю, зумовленою як тяжкістю захворювань, так і ускладненнями та навіть летальністю. За своїми клініко-епідеміологічними характеристиками проблема герпетичної інфекції належить до зони професійних інтересів інфекціоністів, педіатрів, акушерів-гінекологів, окулістів, невропатологів, терапевтів. Необізнаність з приводу ГІ не тільки лікарів первинної ланки обслуговування, а й фахівців інших спеціальностей, приводить до несвоєчасної діагностики та верифікації діагнозу і, відповідно, до відсутності адекватного лікування. До родини герпесвірусів, виділених від людини, належать 8 вірусів, які на підставі притаманних їм біологічних особливостей поділені на 3 підродини: a, b, g. До a-герпесвірусів відносять вірус простого герпесу 1-го (ВПГ-1) і 2-го (ВПГ-2) типів, вірус вітряної віспи – оперізувальний герпес (ВВ-ОГ), до b-герпесвірусів – цитомегаловірус (ЦМВ), вірус герпесу людини 6-го (ВГЛ-6) і 7-го (ВГЛ-7) типів, до g-герпесвірусів – вірус Епштейна-Барр (ВЕБ) і ВГЛ-8-го типу. Перебіг хронічного інфекційного процесу залежить від стану імунітету вірусоносія і схильності до рецидиву. Значне поширення герпетичної інфекції, можливість довічної персистенції герпесвірусів в організмі людини, їх реактивація на тлі імунодефіциту, особливо зумовленого ВІЛ-інфекцією, що супроводжується несприятливими наслідками і нерідко є безпосередньою причиною смерті, труднощі лабораторної діагностики зумовлюють необхідність подальшого вивчення невирішених аспектів проблеми герпесвірусів, актуальної для науки і практики.
 
Publisher Ternopil National Medical University
 
Date 2021-12-01
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/12501
10.11603/1811-2471.2021.v.i3.12501
 
Source Achievements of Clinical and Experimental Medicine; No. 3 (2021); 6-10
Достижения клинической и экспериментальной медицины; № 3 (2021); 6-10
Здобутки клінічної і експериментальної медицини; № 3 (2021); 6-10
2415-8836
1811-2471
10.11603/1811-2471.2021.v.i3
 
Language ukr
 
Relation https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/article/view/12501/11715
 
Rights Авторське право (c) 2021 Здобутки клінічної і експериментальної медицини
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library