NATIONAL HIGHER EDUCATION TRANSFORMATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title NATIONAL HIGHER EDUCATION TRANSFORMATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN PERCEPTIONS OF STUDENTS AND TEACHERS
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ ПІД ЧАС ПАНДЕМІЇ COVID-19 ОЧИМА СТУДЕНТІВ ТА ВИКЛАДАЧІВ
 
Creator Мосьпан, Наталя
 
Subject higher education
the COVID-19 pandemic
digitally-based distance learning
вища освіта
пандемія COVID-19
дистанційне навчання на основі цифрових технологій
 
Description This article examines the response of national higher education to the COVID-19 pandemic in 2020. In the hard year of 2020, students and teachers faced a new challenge – the transition to digitally-based distance education. They were forced to master previously unknown educational platforms, change the format and methods of teaching, learning and exams. Therefore, students and teachers’ attitudes and experiences of teaching-learning in such an emergency is a source for decision-making to improve the digital transformation of national higher education. The research focuses on the study of experience and perception by teachers and students of distance learning. The study is based on a survey of students of the capital university and teachers of three national universities, which give a clear idea of ​​the rapid transition of higher education to a new format – to digitally-based distance learning in an emergency – pandemic COVID-19. The questionnaires were developed in Google Forms format and distributed selectively to students and academics online in 2020-2021. It is emphasised that the COVID-19 pandemic tested the autonomy of national universities, their ability to reorganise educational services into an online format in a short time based on various technical capabilities and financial resources. The findings suggest that the COVID-19 pandemic has accelerated the digitisation of higher education, both international and national. In addition, the survey results allow not only to identify positive and negative trends in the digital transformation of higher education but also to outline promising formats of education in perceptions of students and teachers in the future.
У статті досліджується реакція національної вищої освіти на пандемію COVID-19 у 2020 році. У складний 2020 рік студенти та викладачі зіткнулися з новим викликом ¬– переходом до дистанційної освіти на основі цифрових технологій. Вони були вимушені опанувати невідомими раніше освітніми платформами, змінити формат та методи викладання, навчання та іспитів. Урахування ставлення та досвіду студентів і викладачів у такій надзвичайній ситуації є джерелом для прийняття рішень щодо покращення цифрової трансформації національної вищої освіти. Дослідження зосереджено на вивченні досвіду та сприйнятті викладачами та студентами навчання онлайн. Дослідження базується на результатах опитування студентів столичного університету та викладачів трьох національних університетів, які дають чітке уявлення про швидкий перехід вищої освіти до нового формату ¬– навчання онлайн в умовах надзвичайної ситуації ¬– пандемії COVID-19. Анкетування розроблені у форматі Google Forms та розіслані вибірково студентам і викладачам онлайн у 2020-2021 рр. Підкреслено, що пандемія COVID-19 перевірила автономію національних університетів, їх здатність протягом короткого часу реорганізовувати освітні послуги на онлайн-формат через різноманітні технічні можливості та фінансові ресурси. Отримані дані свідчать про те, що пандемія COVID-19 прискорила цифровізацію вищої освіти як міжнародної так і національної. Крім того, результати опитування дають змогу не лише визначити позитивні та негативні тенденції цифрової трансформації вищої освіти, а також окреслити перспективні формати навчання очами студентів та викладачів у майбутньому.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/885
10.28925/2312-5829.2021.49
 
Source Освітологічний дискурс; Том 35 № 4 (2021): Освітологічний дискурс; 141-154
Educological discourse; Vol. 35 No. 4 (2021): Educological discourse; 141-154
Освитологичный дискурс; Том 35 № 4 (2021): Освітологічний дискурс; 141-154
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.4
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/885/676
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library