EFFICIENCY OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (ON THE EXAMPLE OF LMS MOODLE AND MICROSOFT TEAMS)

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EFFICIENCY OF ELECTRONIC EDUCATIONAL RESOURCES FOR THE IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING OF STUDENTS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS (ON THE EXAMPLE OF LMS MOODLE AND MICROSOFT TEAMS)
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЕЛЕКТРОННИХ ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ДЛЯ РЕАЛІЗАЦІЇ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ (НА ПРИКЛАДІ LMS MOODLE ТА MICROSOFT TEAMS)
 
Creator Хомік, Оксана
Савчук, Надія
 
Subject дистанційне навчання
доступність навчання
заклади вищої освіти
Microsoft Teams
Moodle
студенти з особливими освітніми потребами
accessibility of training
distance learning
higher education institutions
Microsoft Teams
Moodle
students with special educational needs
 
Description The article considers ways to expand the availability of higher education for students with special educational needs. The introduction of European principles and standards in the field of education is an important step towards the implementation of the model of inclusive education in our country. The importance of distance learning as one of the available forms of education for students with disabilities in higher education institutions of Ukraine is emphasized. Information and communication technologies can be a powerful tool to support education for people with disabilities. Monitoring of students with disabilities was carried out to determine their needs in the process of obtaining higher education. The main difficulties that students with different nosologies overcome in the process of studying in higher education institutions are identified. One of the ways to improve the training of students with disabilities in modern higher education is the introduction of distance learning using electronic educational services, including platforms Moodle and Microsoft Teams. The main features and benefits of the distance course "Psychology of Health and Healthy Lifestyle", created in the Moodle system, are described. However, the disadvantage of using the Moodle platform to teach students with disabilities is the lack of personal communication with group members, which is very important when teaching students with disabilities. The differences and advantages of the Microsoft Teams service over the Moodle platform in the process of distance learning of students with special educational needs are considered. Microsoft Teams offers technologies for clear audio and video transmission, data exchange, and the organization of separate sessions for collaborative and individualized learning that simplify the learning process. The process is presented of organizing a distance course "Psychology of Health and Healthy Lifestyle" to conduct classes with students with special educational needs on the platform Microsoft Teams and emphasizes the feasibility of its implementation in higher education
У статті розглянуто шляхи розширення доступності вищої освіти для студентів з особливими освітніми потребами. Впровадження європейських принципів та стандартів в освітянській сфері є важливим кроком до реалізації моделі інклюзивного навчання в нашій державі. Наголошено на важливості дистанційного навчання як однієї з доступних форм навчання студентів з інвалідністю у закладах вищої освіти України. Проведено моніторинг студентів з інвалідністю щодо визначення їх потреб в процесі здобуття вищої освіти. Визначено основні труднощі, які долають студенти з різними нозологіями в процесі навчання у закладах вищої освіти. Одним із напрямків удосконалення підготовки студентів з інвалідністю в сучасному закладі вищої освіти є упровадження дистанційної форми навчання з використанням освітніх електронних сервісів, зокрема платформ Moodle та Microsoft Teams. Описано основні особливості і переваги дистанційного курсу «Психологія здоров’я та здорового способу життя», створеного в системі Moodle, недоліком якого є відсутність особистого спілкування з членами групи, що є дуже важливим під час навчання студентів з вадами здоров’я. Розглянуто відмінності і переваги сервісу Microsoft Teams над платформою Moodle. Microsoft Teams пропонує технології для чіткого передавання звуку і відео, засоби обміну даними й організації окремих сеансів для спільного й індивідуалізованого навчання, які спрощують процес засвоєння навчального матеріалу. Представлено процес організації дистанційного курсу «Психологія здоров’я та здорового способу життя» для проведення занять зі студентами з інвалідністю на платформі Microsoft Teams та наголошено на доцільності впровадження його у закладі вищої освіти.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-11-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/879
10.28925/2312-5829.2021.411
 
Source Освітологічний дискурс; Том 35 № 4 (2021): Освітологічний дискурс; 173-195
Educological discourse; Vol. 35 No. 4 (2021): Educological discourse; 173-195
Освитологичный дискурс; Том 35 № 4 (2021): Освітологічний дискурс; 173-195
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.4
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/879/678
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library