Lourdes: Processioner og kraft i Zolas roman Valfartsstedet

Religionsvidenskabeligt Tidsskrift

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Lourdes: Processioner og kraft i Zolas roman Valfartsstedet
 
Creator Baunvig, Katrine Frøkjær
 
Subject Religionsvidenskab
Lourdes; Émile Zola; procession; mariologi; apparition; pilgrimsfærd; valfart; skønlitteratur; Frankrig; Durkheim.
 
Description English abstract: This article outlines the emergence of Lourdes as a shrine. This sketch records how procession practices seem important in the cultural grounding of the site. But the article's real center of attention is a study of how French author-jounalist and intellectual, Republican free-thinker, Émile Zola’s novel Lourdes depicts processions. The novel is driven forth by a critique of contemporary religious life. Nevertheless, this critique is somewhat softened in the description of the ritual performances of the processions. Pertaining in particular to the interest in force-metaphors, Zola in these passages shows a perhaps surprising resemblance to formative figures within the study of religion such as Émile Durkheim.Dansk resume: Denne artikel skitserer fremvæksten af Lourdes som helligsted fra midten til slutningen af 1800-tallet. Denne skitse tegner blandt andet konturerne af processionspraksissers betydning for helligtstedets etablering. Men artiklens egentlige tyngdepunkt er undersøgelsen af processionsskildringerne i den franske forfatter-journalist og intellektuelle, republikanske fritænker Émile Zolas roman Valfartsstedet fra 1894. Denne roman er en religions- og samtidskritik; men denne kritik nedtones påfaldende i beskrivelserne af processioners kraft og virkning. I disse passager viser Zola et måske overraskende slægtskab med den formative religionsvidenskabs interesse for ‘religiøse kræfter’ som den formuleres fx hos Émile Durkheim.
 
Publisher Aarhus Universitetsforlag
 
Contributor
 
Date 2017-06-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

 
Format application/pdf
 
Identifier http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/article/view/26462
 
Source Religionsvidenskabeligt Tidsskrift; Nr. 66 (2017); 145-165
Religionsvidenskabeligt Tidsskrift; Nr. 66 (2017); 145-165
1904-8181
0108-1993
 
Language dan
 
Relation http://ojs.statsbiblioteket.dk/index.php/rvt/article/view/26462/23273
 
Rights Copyright (c) 2017 Forfatter og Tidsskrift
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library