Rosalia, lieu de mémoire

Abriu: Textuality Studies on Brazil, Galicia and Portugal

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Rosalia, lieu de mémoire
Rosalía, lugar de memoria
 
Creator Vilavedra Fernández, Dolores
 
Subject Memory
Emotion
Subversion
Tradition
Space
Memoria
Emoción
Subversión
Tradición
Espazo
 
Description This article documents and analyzes several systemic and textual practices that showcase the changes involved in the process of turning Rosalía de Castro, her figure and work, into a lieu de mémoire. Thus, the change from a vertical authorial genealogy to another, horizontal and communal in nature, reveals itself as the first essential step for the emergence of new commemorative practices that bring new values to the resignification of the lieu de mémoire Rosalía, in a process that becomes accelerated starting in 2013 with the commemoration of Cantares gallegos’ 150th anniversary. These new practices, on the one hand, allow for an exploitation of the subversive power of memory and, on the other, confirm the extent to which the Rosalian tradition can integrate diversity. It is precisely this capability that constitutes its strongest guarantee of continuity.
O artigo tenta documentar e analizar algunhas prácticas textuais e sistémicas que evidencian as mudanzas no proceso de conversión de Rosalía de Castro, da súa figura e a súa obra, en lugar de memoria. Así, o cambio dunha xenealoxía autorial vertical a outra horizontal e comunal é o primeiro paso imprescindible para a aparición de novas prácticas conmemorativas que achegan novos valores á resignificación do lugar de memoria Rosalía, nun proceso que se acelera a partir da conmemoración en 2013 do 150 aniversario de Cantares gallegos. Estas novas prácticas permiten, por unha banda, explotar o potencial subversivo da memoria e, por outra, confirman a capacidade da tradición rosaliana de integrar a diferenza, capacidade que —precisamente— constitúe a súa mellor garantía de continuidade
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Date 2021-10-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Article revisat per persones expertes
Peer reviewed article
Artículo revisado por pares
Artigo revisado por persoas expertas
Avaliado pelos pares
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/36793
10.1344./abriu2021.10.7
 
Source Abriu: estudis de textualitat de Brasil, Galícia i Portugal; No 10 (2021): Més enllà de la Nació: Altres 'decliNacions' en les literatures africanes; 143-166
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; No. 10 (2021): Beyond Nationhood: Other ‘Declensions’ in African Literatures; 143-166
Abriu: estudios de textualidad de Brasil, Galicia y Portugal; Núm. 10 (2021): Más allá de la Nación: otras 'decliNaciones' en las literaturas africanas; 143-166
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; Núm. 10 (2021): Alén da Nación: outras 'decliNacións' nas literaturas africanas; 143-166
Abriu: estudos de textualidade do Brasil, Galicia e Portugal; n. 10 (2021): Para além da Nação: outras 'decliNações' nas literaturas africanas; 143-166
2014-8534
2014-8526
 
Language glg
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/Abriu/article/view/36793/35751
 
Rights Copyright (c) 2021 Dolores Vilavedra Fernández
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library