RESEARCH OF STEM EDUCATION IMPLEMENTATION IN UKRAINE: GENDER ASPECT

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title RESEARCH OF STEM EDUCATION IMPLEMENTATION IN UKRAINE: GENDER ASPECT
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ STEM-ОСВІТИ В УКРАЇНІ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ
 
Creator Бутурліна, Оксана
Лисоколенко, Тетяна
Довгаль, Сергій
 
Subject education in Ukraine
gender
innovative technologies
STEM
гендер
інноваційні технології
освіта в Україні
STEM
 
Description Given the importance of overcoming the shortage of staff in the STEM market, this study aims to present the analysis in terms of gender characteristics that affect the choice of profession by high school students. The sociological survey was conducted using the online method - a survey using Google Forms service. Four hundred and thirty-one respondents were 11th grade students (including 230 girls and 201 boys) who studied in experimental secondary schools in Dnipropetrovsk region participated in the survey. The methodology covers such aspects, as students’ knowledge of mathematics and natural sciences; career interests in the context of students’ motivation in studying STEM disciplines; students’ knowledge of the requirements for STEM careers.  In the research, by comparing the answers of male and female respondents, it became possible to draw parallels on gender differences in the field of professional preferences of the surveyed students in the context of STEM education. Thus, after conducting research on gender specifics that influence the choice of profession in STEM areas by high school students, we can talk about the following.  The obtained results show that there are insignificant differences between girls and boys in the field of interest in natural and mathematics sciences and technological education with an advantage in favor of boys. The results suggest that the choice of profession by high school students in the field of STEM is influenced by awareness of the prospects of the future career and self-confidence, which is connected with students’ academic success in mathematics, science and technology education. The study is one of the pilot projects in Ukraine. To further delve into the problem, it is necessary to conduct a regression analysis of several variables, in particular, the study of the relationship between career planning in the field of STEM and the type of residence of students (metropolis, city, town, village) and analysis of STEM preferences with reference to academic success of boys and girls.
Враховуючи важливість подолання дефіциту кадрів на ринку STEM, це  дослідження має на меті представити аналіз гендерних характеристик, які впливають на вибір професії старшокласниками. Соціологічне опитування проводилось за допомогою онлайн-методу - опитування з використанням сервісу Google Forms. Вибірка дослідження складалася з 431 респондента –учня 11 класу  (з яких 230 дівчат та 201 хлопець), які навчалися в експериментальних загальноосвітніх закладах Дніпропетровської області. Методологія охоплює такі аспекти, як знання учнів з математики та природничих наук; кар’єрні інтереси в контексті мотивації учнів до вивчення дисциплін STEM; знання старшокласників вимог до кар’єри STEM.   Порівняння відповідей респондентів чоловічої та жіночої статі, уможливило проведення паралелей щодо гендерних відмінностей у галузі професійних уподобань опитаних учнів старших класів у контексті STEM-освіти. Таким чином, після проведення дослідження гендерних особливостей, що впливають на вибір професії в сферах STEM старшокласниками, можна говорити про наступне. Отримані результати показують, що між дівчатами та хлопцями існують незначні відмінності у зацікавленості природничо-математичними науками та технологічної освіти з перевагою на користь хлопчиків. Результати свідчать про те, що на вибір професії старшокласниками у галузі STEM впливає усвідомлення перспектив майбутньої кар’єри та впевненість у собі, що пов’язано з академічними успіхами учнів у математичній, науково-технічній освіті. Проведене дослідження є одним із пілотних  в Україні. Для подальшого заглиблення у поставлену проблему потрібне проведення регресійного аналізу за кількома змінними, зокрема, дослідження взаємозв’язку між плануванням кар’єри у сфері STEM та типом проживанням учнів (мегаполіс, місто, селище, ОТГ) та аналізу STEM-преференцій, у прив’язці до академічної успішності хлопців та дівчат.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/869
10.28925/2312-5829.2021.35
 
Source Освітологічний дискурс; Том 34 № 3 (2021): Освітологічний дискурс; 61-82
Educological discourse; Vol. 34 No. 3 (2021): Educological discourse; 61-82
Освитологичный дискурс; Том 34 № 3 (2021): Освітологічний дискурс; 61-82
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.3
 
Language eng
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/869/662
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library