EMPLOYEE SELECTION PROCEDURES FOR HIGHER EDUCATION TEACHERS IN THE CONDITIONS OF UNIVERSITY AUTONOMY: UKRAINIAN PRACTICIES

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title EMPLOYEE SELECTION PROCEDURES FOR HIGHER EDUCATION TEACHERS IN THE CONDITIONS OF UNIVERSITY AUTONOMY: UKRAINIAN PRACTICIES
ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ В УМОВАХ КАДРОВОЇ АВТОНОМІЇ УНІВЕРСИТЕТУ: ВІТЧИЗНЯНІ ПРАКТИКИ
 
Creator Cкиба, Юрій
 
Subject personnel autonomy
hiring
scientific and pedagogical workers
university
кадрова автономія
науково-педагогічні працівники
прийом на посаду
університет
 
Description The article presents the results of a study of domestic practices for recruiting vacant teacher positions in the context of university autonomy. After studying the practice of implementing personnel policy by leading domestic universities (Taras Shevchenko National University of Kyiv, National Pedagogical Dragomanov University, National Aviation University and Sumy State University) 8 stages of employee selection procedures were specified. At different stages of the competitive selection in the studied universities, certain differences were revealed, namely, in the requirements for the scientific and pedagogical experience of applicants, the availability of publications in scientometric databases, the procedure for checking documents submitted for the competition, consideration of documents by the competition committee, the procedure for discussing candidates during a meeting of the structural unit.
Based on a survey of teachers regarding the university's independent establishment of requirements for applicants for positions, it was found that the implementation of this tool of personnel autonomy was unavailable since about half of the respondents expressed warnings about the transparency and openness of its implementation in domestic universities.
У статті подано результати дослідження вітчизняних практик щодо прийому на вакантні посади викладачів в умовах університетської автономії. Прийняття Закону України «Про вищу освіту» (2014) розширює можливості університетської автономії, зокрема і в частині кадрової політики. Вивчення практик реалізації кадрової політики провідними вітчизняними університетами, зокрема Київським національним університетом імені Тараса Шевченка, Національним педагогічним університетом імені М.П. Драгоманова, Національним авіаційним університетом і Сумським державним університетом, дав змогу встановити, що конкурсний відбір кандидатів на зайняття вакантних посад викладачів передбачає 8 етапів, а саме видання наказу ректора університету про проведення конкурсного відбору на вакантну посаду; публікація оголошення про проведення конкурсного відбору; прийняття документів кандидатів; перевірка поданих кандидатами документів; розгляд документів конкурсною комісією; обговорення кандидатури на засіданні структурного підрозділу (кафедри, вченої ради факультету (навчально-наукового інституту), вченої ради університету, залежно від посади; обрання кандидата голосуванням Вченою радою університету (факультету) та рекомендація ректору щодо подальшого працевлаштування кандидатів; укладення контракту та видання наказу ректора про призначення (прийняття) на посаду та/або переривання трудових відносин з кандидатом, який не пройшов конкурсний відбір. На різних етапах конкурсного відбору у досліджуваних університетах виявлені певні відмінності, зокрема у вимогах до науково-педагогічного стажу претендентів, наявності публікацій у наукометричних базах, процедурі перевірки документів поданих на конкурс, розгляді документів конкурсною комісією, порядку обговорення кандидатур на засіданні структурного підрозділу тощо.
На основі опитування викладачів щодо самостійного визначення університетом вимог до претендентів на посади встановлено неготовність запровадження цього інструменту кадрової автономії, оскільки близько половина респондентів висловили застороги щодо прозорості та відкритості його реалізації у вітчизняних університетах.
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-09-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/866
10.28925/2312-5829.2021.32
 
Source Освітологічний дискурс; Том 34 № 3 (2021): Освітологічний дискурс; 15-31
Educological discourse; Vol. 34 No. 3 (2021): Educological discourse; 15-31
Освитологичный дискурс; Том 34 № 3 (2021): Освітологічний дискурс; 15-31
2312-5829
10.28925/2312-5829.2021.3
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/866/659
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library