Lived-in Museum: The Early 20th Century Skušek Collection

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Lived-in Museum: The Early 20th Century Skušek Collection
Muzej v stanovanju: Zbirka Ivana Skuška ml. z začetka 20. stoletja
 
Creator Motoh, Helena
 
Subject Ivan Skušek
Tsuneko Kondo-Kawase/Marija Skušek
lived-in museum
apartment museum
early 20th century East Asian collections
Ivan Skušek
Tsuneko Kondō-Kawase/Marija Skušek
bivalni muzej
muzej v stanovanju
vzhodnoazijske zbirke z začetka 20. stoletja
 
Description The paper focuses on an aspect of the history of the collection of Ivan Skušek Jr., an early 20th century Slovenian collector that has not yet been looked at thoroughly, namely, its “apartment” period, the time when the collection was on display in three consecutive apartments Ivan Skušek Jr. and his Japanese wife lived in. Due to the failed plans to establish a museum, the collection ended up being on display in lived spaces for the entire period between their arrival to Ljubljana and Marija Skušek’s passing, all together for 43 years—much longer than it was ever displayed in museum settings. The paper focuses on the way a lived space functioned as a setting for the display of the collection and how this combination created a place for communication, appropriation and knowledge acquisition—how the collection was lived in, lived with and lived through. The analysis thus reflects on the implications of the setting of the lived-in museum: how it impacted the collection and its parts, how it conditioned the lives of its owners and how this mode of presentation influenced the reception of the visitors. In the second part of the paper, the analysis is based on specific material—Skušek’s archive that was recently analysed in the Slovenian Ethnographic museum collections, including a number of photographs of the interiors of the apartments.
Članek se ukvarja s specifičnim vidikom zgodovine zbirke Ivana Skuška ml., slovenskega zbiralca z začetka 20. stoletja, ki še ni bil podrobneje raziskan – z obdobjem, ko je bila zbirka razstavljena v treh stanovanjih, v katerih sta zaporedno živela Ivan Skušek ml. in njegova žena. Ker so načrti, da bi iz zbirke naredili muzej, propadli, je bila zbirka v bivalnih prostorih razstavljena vse od takrat, ko je par prispel v Ljubljano, do smrti Marije Skušek, skupaj 43 let – kar je precej dlje, kot je bila zbirka kadarkoli razstavljena v muzejskem prostoru. Članek se osredotoča na to, kako je bivalni prostor deloval kot prizorišče razstavljene zbirke in kako je ta kombinacija ustvarila prostor za komunikacijo, apropriacijo in pridobivanje vednosti – kako so živeli v zbirki, z zbirko in skozi zbirko. Zato se analiza osredotoča na implikacije bivalnega muzeja: na to, kako je to vplivalo na zbirko in njene dele, kako je določalo življenje njenih lastnikov in kako je tovrstna predstavitev določala to, kako so zbirko sprejemali obiskovalci. Drugi del članka temelji na analizi specifičnega gradiva – nedavno analiziranega Skuškovega arhiva iz zbirk Slovenskega etnografskega muzeja, ki vsebuje več fotografij interierjev stanovanj zakoncev Skušek.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2021-09-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9799
10.4312/as.2021.9.3.119-140
 
Source Asian Studies; Vol. 9 No. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation; 119-140
Azijske študije; Letn. 9 Št. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation; 119-140
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2021.9.3
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9799/9705
 
Rights Copyright (c) 2021 Helena MOTOH
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library