Chinese Philosophy of Life, Relational Ethics and the COVID-19 Pandemic

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Chinese Philosophy of Life, Relational Ethics and the COVID-19 Pandemic
Kitajska filozofija življenja, relacijska etika in pandemija COVID-19
 
Creator Rošker, Jana S.
 
Subject COVID-19
pandemic
Chinese ethics
Confucian ethics
relational self
role ethics
relationalism
COVID-19
pandemija
kitajska etika
konfucijanska etika
relacijski jaz
etika vlog
relacionalizem
 
Description This paper investigates the relation between different models of ethics and their impact upon crises solution strategies. Because COVID-19 is a global-scale crisis, it has to be solved on the global level. In this framework, it is important to consider knowledge and ethical theories from different cultures. The paper outlines some theoretical groundworks for alternative models of social ethics from the perspective of traditional Chinese, particularly Confucian, philosophies. Among other issues, this perspective is meaningful because in the Sinitic areas the pandemic has so far been brought under control much quicker and more effectively than in other regions of the world. First, the paper introduces the Chinese philosophy of life and highlights its current relevance; then, it presents traditional Chinese models of relational and anti-essentialist concepts of the self and investigates their impact to the Confucian models of social ethics. On this basis, it illuminates some new ways of understanding interpersonal and intercultural interactions that might help us develop new strategies against current and future pandemics.
Članek raziskuje odnos med različnimi modeli etike in njihov možni vpliv na strategije reševanja krize. Ker je COVID-19 sprožil krizo globalnih razsežnosti, je treba rešitve iskati na globalni ravni in ne v ozki omejenosti posameznih nacionalnih držav. V tem kontekstu je pomemben premislek o vednosti in teoretskih modelih etike različnih kultur. Članek s perspektive tradicionalnih kitajskih filozofij, zlasti konfucijanske, oriše nekatera teoretska izhodišča za alternativne modele družbene etike. Med drugim je ta perspektiva pomembna zato, ker so na siniških območjih pandemijo doslej obvladali veliko hitreje in učinkoviteje kot v drugih regijah sveta. Članek najprej predstavi kitajsko filozofijo življenja in osvetli njen sedanji pomen; nato predstavi tradicionalne kitajske modele relacijskih in neesencialističnih konceptov jaza ter prouči njihov vpliv na konfucijanske modele družbene etike. Na osnovi tega osvetli nekatere nove načine razumevanja medosebnih in medkulturnih interakcij, ki bi nam lahko pomagale pri razvoju novih strategij soočanja s sedanjo in prihodnjimi pandemijami.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2021-09-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9768
10.4312/as.2021.9.3.323-340
 
Source Asian Studies; Vol. 9 No. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation; 323-340
Azijske študije; Letn. 9 Št. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation; 323-340
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2021.9.3
 
Language slv
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9768/9707
 
Rights Copyright (c) 2021 Jana S. ROŠKER
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library