Ivan Skušek Jr. and His Collection of Chinese Coins

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Ivan Skušek Jr. and His Collection of Chinese Coins
Ivan Skušek ml. in njegova zbirka kitajskih kovancev
 
Creator Grčar, Mina
 
Subject Ivan Skušek Jr.
numismatics
numismatic collection
ancient Chinese coinage
collecting history
Ivan Skušek ml.
numizmatika
numizmatična zbirka
kitajski kovanci
zgodovina zbirateljstva
 
Description Ivan Skušek Jr. (1877–1947), whose collection of Chinese and Japanese objects has been the subject of research and interest in recent years, can be considered the first collector of East Asian objects in the Slovene ethnic space to have built his collection systematically, examining and verifying the provenance, value, and significance of each item. His extensive collection can compare to Western European collections of East Asian objects while at the same time bearing a stamp of local uniqueness pertaining to the European periphery. Skušek’s legacy includes an important collection of Chinese money from all periods of Chinese history, which is introduced in this paper for the first time.
A crucial distinction between this and other collections of Chinese coins is that evidence exists that tells us how Skušek collected the coins, and reveals a lot about his sources and advisors. It has long been known that during his stay in Beijing Skušek befriended many influential and knowledgeable people, including a Franciscan missionary, Fr. Maurus Kluge, who assisted him in assembling his numismatic collection. The paper presents the cooperation between the two in the light of a recent find––the original list and summary appraisal of the most valuable part of Skušek’s numismatic collection and Kluge’s letters to Skušek.
Ivana Skuška ml. (1877–1947), čigar zbirka kitajskih in japonskih predmetov je v zadnjih letih postala predmet številnih raziskav in velikega zanimanja, lahko štejemo za prvega zbiratelja vzhodnoazijskih predmetov v slovenskem etničnem prostoru, ki je svojo zbirko gradil načrtno ter preverjal provenienco, vrednost in pomen vsakega predmeta. Njegovo obsežno zbirko lahko primerjamo z nekaterimi zahodnoevropskimi zbirkami vzhodnoazijskih predmetov, pri čemer jo zaznamuje tudi lokalni pridih evropske periferije. Skuškova zapuščina vključuje tudi pomembno numizmatično zbirko kitajskega denarja iz vseh obdobij kitajske zgodovine, ki je v pričujočem članku predstavljena prvič.
Slednjo od ostalih zbirk kitajskih kovancev najočitneje ločijo pričevanja o načinu, kako je Skušek kovance zbiral, ter o njegovih virih in svetovalcih pri zbiranju. Že dolgo je znano, da se je Skušek med bivanjem v Pekingu spoprijateljil s številnimi vplivnimi in učenimi ljudmi, vključno s frančiškanskim misijonarjem Maurusom Klugejem, ki mu je pomagal pri oblikovanju numizmatične zbirke. Prispevek predstavlja sodelovanje med njima v luči nedavne najdbe – izvirnega seznama in povzetka najdragocenejšega dela Skuškove numizmatične zbirke ter Klugejevih pisem Skušku.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2021-09-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9733
10.4312/as.2021.9.3.47-83
 
Source Asian Studies; Vol. 9 No. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation; 47-83
Azijske študije; Letn. 9 Št. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation; 47-83
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2021.9.3
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9733/9694
 
Rights Copyright (c) 2021 Mina GRČAR
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library