Retracing the Footsteps: Analysis of the Skušek Collection

Asian Studies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Retracing the Footsteps: Analysis of the Skušek Collection
Po stopinjah: Analiza Skuškove zbirke
 
Creator Berdajs, Tina
 
Subject Ivan Skušek Jr.
Slovene Ethnographic Museum
East Asia
collecting
provenance research
Ivan Skušek ml.
Slovenski etnografski muzej
Vzhodna Azija
zbiratelj­stvo
raziskovanje provenience
 
Description The paper presents preliminary research into the original scope of the Skušek Collection, based on four lists and an old museum inventory entry of the collection of Asian art collected by Ivan Skušek Jr. during his six-year stay in China between 1914 and 1920. Furthermore, it presents the cross-referencing of the mentioned documents with the first inventory record when it was formally taken over by the National Museum of Slovenia in an attempt to recreate the original scope of the collection. Through analysis and comparison of these records and with support of photographic sources this research attempts to put objects of the Skušeks’ original collection into four different groups based on provenance research. Through several case studies it gives new insights into the dynamics of the largely unknown parts of history of the collection, and the paths some of the individual objects travelled over several decades in the first half of the 20th century.
V pričujočem prispevku so predstavljene preliminarne raziskave prvotnega obsega Skuškove zbirke na podlagi štirih seznamov in enega starejšega muzejskega inventarja zbirke azijskih predmetov, ki jih je Ivan Skušek ml. zbiral med šestletnim bivanjem na Kitajskem med letoma 1914 in 1920. Članek poskuša s primerjavo omenjenih dokumentov s prvim uradnim inventarnim zapisom ob prevzemu zbirke s strani Narodnega muzeja Slovenije poustvariti prvotni obseg zbirke. Z analizo in primerjavo teh zapisov ter z opiranjem na fotografske vire poskuša predmete izvirne Skuškove zbirke razvrstiti v štiri različne skupine, ki temeljijo na preliminarnih raziskavah provenience. Z več študijami primerov daje nov vpogled v dinamiko večinoma neznanih delov zgodovine zbirke ter prikaže poti posameznih predmetov skozi več desetletij prve polovice 20. stoletja.
 
Publisher Znanstvena založba Filozofske fakulte / Ljubljana University Press, Faculty of Arts
 
Date 2021-09-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9715
10.4312/as.2021.9.3.141-166
 
Source Asian Studies; Vol. 9 No. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation; 141-166
Azijske študije; Letn. 9 Št. 3 (2021): Special Issue: East Asia in Slovenia: Collecting Practices, Categorization and Representation; 141-166
2350-4226
2232-5131
10.4312/as.2021.9.3
 
Language eng
 
Relation https://revije.ff.uni-lj.si/as/article/view/9715/9697
 
Rights Copyright (c) 2021 Tina BERDAJS
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library