Το Μεσαιωνικό Αγγελόκαστρο της Κορινθίας. Κάστρο-οικισμός, αγροτική οικονομία

Byzantina Symmeikta

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Το Μεσαιωνικό Αγγελόκαστρο της Κορινθίας. Κάστρο-οικισμός, αγροτική οικονομία
 
Creator ΚΟΡΔΩΣΗΣ, Αλεξανδρος M.
 
Subject Ιστορία. Ιστορική Γεωγραφία.
Υρνήθιο, 'Αγγελοι, Φραγκοκρατία, Καστελλανία Κορίνθου, Πιάδα, Λιγουριό, Αcciaiuoli, Καταλανοί, Τούρκοι, Αλβανοί
 
Description Angelokastron is one of the castles in the Frankish castellania of Corinth, holding a strategic position in the mountainous area separating Corinthia from Argolida, on the route leading from Corinth to Epidaurus. The name is attested in catalogues of castles of the period pertaining to the end of the Middle Ages and the beginnings of Ottoman rule as well as in a cadastre of the feudal family of Acciaiuoli (1365), who possessed the Corinthian castellania during the second half of the 14th century. Angelokastro was part of a broader tax unit comprising the nearby castles of Πιάδα/Piada and Λιγουριό/Ligourio. Part of the agricultural production that belonged to the feudal overlord was collected and stored in these castles. During the late medieval and early Ottoman periods, Angelokastro was the main settlement of the peninsula that ends up in Cape Speiraio/Σπείραιο, suggesting that the center of the region mentioned above had moved from the area of Sofiko (where another important medieval castle thrived in the 12th and 13th centuries). Until the 1970s, Angelokastro remained an important settlement, second in size only to the most important village of Sofiko, within the administrative boundaries of the former municipality ofSolygia (Σολυγεία).
 
Publisher Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
 
Contributor
 
Date 2021-08-27
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

Ιστορική Έρευνα, Ανάλυση υλικού

 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/25034
10.12681/byzsym.25034
 
Source Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 31; 353-377
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 31; 353-377
1791-4884
1105-1639
 
Language ell
 
Relation https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/25034/22012
 
Coverage Πελοπόννησος, Κορινθία, Δυτική Επιδαυρία, Σολύγεια (Περιοχή Σοφικού)
Βυζάντιο, Φραγκοκρατία, Πρώιμη Οθωμανική Αυτοκρατορία
Έγγραφα, αρχαιολογικά κατάλοιπα, κείμενα
 
Rights Copyright (c) 2021 Alexandros Michael Kordosis
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library