Evidència d’allò demoníac: l’experiència artística com a restitució de la vida a la novel·la Doktor Faustus de Thomas Mann

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Evidència d’allò demoníac: l’experiència artística com a restitució de la vida a la novel·la Doktor Faustus de Thomas Mann
Clearly Demonic: Artistic Experience as Restitution of Life in Thomas Mann’s Doktor Faustus
Patencia de lo demoníaco: la experiencia artística como restitución de la vida en la novela Doktor Faustus de Thomas Mann
 
Creator Cabrera Sánchez, Juan David
 
Subject Mann | Crisis | Crítica cultural | Espíritu | Experiencia artística
Mann | Crisi | Crítica cultural | Esperit | Experiència artística
Mann | Crisis | Cultural criticism | Spirit | Artistic experience
 
Description En l’escenari de la quarta dècada del segle XX, crític amb les conseqüències de la guerra per Alemanya i exiliat als Estats Units, l’escriptor Thomas Mann va publicar la novel·la Doktor Faustus. La vida del compositor alemany Adrian Leverkühn contada per un amic. L’obra entreveu la naturalesa singular de la creació en contrast amb les condicions socials de l’època en què va ser escrita i destaca una reflexió particular sobre la restitució de l’experiència humana dins d’un context de «crisi general de la cultura». L’article indaga en aquesta experiència dins de la novel·la mitjançant les anàlisis de Mann, d’alguns crítics de l’obra i del problema de la poètica, en la mirada de Jean-Luc Nancy.
Within the scene of the fourth decade of the twentieth century in Europe, critical of the consequences of the German war and during his exile in the United States, the writer Thomas Mann published the novel Doctor Faustus: The Life of the German Composer Adrian Leverkühn, Told by a Friend. In this novel, the singular nature of creation is glimpsed, in contrast to the social conditions of the period in which it was written and, a particular reflection on the restitution of the human experience is highlighted in a context of a “general crisis of culture”. The article explores this experience in the novel through Mann’s analysis, some of the critics of the work and the problem of the poetic, from the point of view of Jean-Luc Nancy.
En el escenario de la cuarta década del siglo XX en Europa, crítico de las consecuencias de la guerra en Alemania y en su exilio en los Estados Unidos, el escritor Thomas Mann publicó la novela Doktor Faustus. La vida del compositor alemán Adrian Leverkühn contada por un amigo. La obra explora la naturaleza singular de la creación en contraste con las condiciones sociales de la época en la que fue escrita y señala una reflexión particular sobre la restitución de la experiencia humana en un contexto de «crisis general de la cultura». El artículo indaga en esa experiencia en la novela por medio de los análisis de Mann, de algunas aproximaciones críticas sobre la obra y del problema de lo poético, según la mirada de Jean-Luc Nancy.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Date 2021-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/33579
10.1344/452f.2021.25.3
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; No 25 (2021): Crisi, pandèmies i contrahegemonia: canvis de paradigma en la literatura mundial; 54-70
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; No. 25 (2021): Crisis, Pandemics, and Counter-hegemony: Reading Paradigm Shifts across World Literature; 54-70
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 54-70
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; zk: 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 54-70
2013-3294
 
Language spa
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/33579/35135
 
Rights Derechos de autor 2021 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library