«Todavía viven en el orden esperanzado de la temporalidad». La imatge del forat negre com a expressió d’una nova idea de crisi a "Black Hole" i a "Sistema nervioso"

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title «Todavía viven en el orden esperanzado de la temporalidad». La imatge del forat negre com a expressió d’una nova idea de crisi a "Black Hole" i a "Sistema nervioso"
“They still live within the hopeful order of temporality” The Image of the Black Hole as the Expression of New Ideas About Crisis in Black Hole (2005) and Sistema nerviosa (2018)
«Todavía viven en el orden esperanzado de la temporalidad». La imagen del agujero negro como expresión de una nueva idea de crisis en Black Hole (2005) y en Sistema nervioso (2018)
 
Creator Isern Ordeig, Maria
 
Subject Forat negre | Crisi | Precarietat | Malaltia | Contagi | Futurabilitat
Agujero negro | Crisis | Precariedad | Enfermedad | Contagio | Futurabilidad
Black hole | Crisis | Precarity | Illness | Contagion | Futurability
 
Description L’article proposa una anàlisi comparada de Black Hole (Charles Burns, 2005) i Sistema nervioso (Lina Meruane, 2018) a partir de la textualització de la imatge del forat negre apareguda en ambdues obres. Tot atenent als motius a partir dels quals es construeixen la mena de crisis que s’hi narren, es proposarà que en l’ús d’aquesta imatge hi ha en joc una construcció i representació de la temporalitat de la crisi que trenca amb la lògica de l’estancament i la permanència, tot obrint la possibilitat de construir noves i alternatives formes de futurabilitat que estan profundament lligades amb els fenòmens de la malaltia i el contagi, transversals als dos textos.
The article offers a comparative analysis of Black Hole (Charles Burns, 2005) and Sistema nervioso (Lina Meruane, 2018) based on the textualization of the image of the black hole in both works. Attending to the motifs from which the crises narrated therein are constructed, it will suggest that in the use of this image there is a construction and representation of the temporality of the crisis that clashes with the logic of stagnation and permanence, opening up the possibility of constructing new and alternative futurabilities that are deeply linked to the phenomena of illness and contagion, transversal to both texts.
El artículo propone un análisis comparado de Black Hole (Charles Burns, 2005) y Sistema nervioso (Lina Meruane, 2018) a partir de la textualización de la imagen del agujero negro aparecida en ambas obras. Atendiendo a los motivos a partir de los cuales se construyen las crisis que se narran, se propondrá que en el uso de esta imagen entra en juego una construcción y representación de la temporalidad de la crisis que rompe con la lógica del estancamiento y la permanencia, abriendo la posibilidad de construir nuevas y alternativas formas de futurabilidad que están profundamente ligadas con los fenómenos de enfermedad y contagio, transversales a los dos textos.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Date 2021-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/33574
10.1344/452f.2021.25.7
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; No 25 (2021): Crisi, pandèmies i contrahegemonia: canvis de paradigma en la literatura mundial; 128-144
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; No. 25 (2021): Crisis, Pandemics, and Counter-hegemony: Reading Paradigm Shifts across World Literature; 128-144
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 128-144
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; zk: 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 128-144
2013-3294
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/33574/35139
 
Rights Derechos de autor 2021 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library