Una forma d’escriure la pèrdua del segle XX: estètiques d’absència a Jacob’s Room de Virginia Woolf

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Una forma d’escriure la pèrdua del segle XX: estètiques d’absència a Jacob’s Room de Virginia Woolf
A Form for Writing 20th Century Loss: Aesthetics of Absence in Virginia Woolf’s Jacob’s Room
Una forma de escribir la pérdida del siglo XX: estética de la ausencia en Jacob’s Room de Virginia Woolf
 
Creator Nuckols, Anthony
 
Subject Virginia Woolf | Primera Guerra Mundial | Dol | Absència | Partrick Modiano | W. G. Sebald
Virginia Woolf | First World War | Mourning | Absence | Partrick Modiano | W. G. Sebald
Virginia Woolf | Primera Guerra Mundial | Duelo | Ausencia | Partrick Modiano | W. G. Sebald
 
Description Considerada la seva primera novel·la modernista, Jacob’s Room (1922) de Virginia Woolf seria recordada per les seves tècniques experimentals per a contar la història de Jacob, qui va morir a la Primera Guerra Mundial. La construcció del que és en el fons del seu personatge més misteriós ofereix una resposta diferent a les realitats canviants de la guerra i serveix com manera literària de dol que busca no tant consolar com preservar i transmetre l’absència provocada per les pèrdues de la Gran Guerra. Aquí es presenta una anàlisis de l’estètica de l’absència a l’obra de Woolf, i s’afirma que anticipa preocupacions posteriors al tractar experiències de violència de masses en la literatura. De manera particular, es rastregen els paral·lelismes amb Dora Bruder (1997) de Modiano i Austerlitz (2001) de Sebald.
Considered her first modernist novel, Virginia Woolf’s Jacob’s Room (1922) would be remembered for its experimental techniques to tell the story of Jacob who died in the First World War. Woolf’s construction of her ultimately unknowable character offers a distinct response to the changing realities of warfare and serves as a literary mode of mourning that seeks not to console, but rather to preserve and transmit absence provoked by the losses of the Great War. Here I offer an analysis of Woolf’s aesthetics of absence, which I contend anticipates later concerns in addressing experiences of mass violence in literature. In particular, I trace parallels in Modiano’s Dora Bruder (1997) and Sebald’s Austerlitz (2001).
Considerada su primera novela modernista, Jacob’s Room (1922) de Virginia Woolf sería recordada por sus técnicas experimentales para contar la historia de Jacob, quien muere en la Primera Guerra Mundial. La construcción del que es en el fondo su personaje más misterioso ofrece una respuesta diferente a las realidades cambiantes de la guerra y sirve como un modo literario de duelo que no busca consolar, sino más bien preservar y transmitir la ausencia provocada por las pérdidas de la Gran Guerra. Aquí ofrezco un análisis de la estética de la ausencia de Woolf, que sostengo anticipa preocupaciones posteriores al abordar experiencias de violencia de masas en la literatura. De manera particular, rastreo los paralelismos con Dora Bruder (1997) de Modiano y Austerlitz (2001) de Sebald.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Date 2021-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/33565
10.1344/452f.2021.25.2
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; No 25 (2021): Crisi, pandèmies i contrahegemonia: canvis de paradigma en la literatura mundial; 35-53
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; No. 25 (2021): Crisis, Pandemics, and Counter-hegemony: Reading Paradigm Shifts across World Literature; 35-53
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 35-53
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; zk: 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 35-53
2013-3294
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/33565/35132
 
Rights Derechos de autor 2021 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library