La música en el realisme cinematogràfic d’Eric Rohmer

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La música en el realisme cinematogràfic d’Eric Rohmer
Music in the Cinematographic Realism of Eric Rohmer
La música en el realismo cinematográfico de Eric Rohmer
 
Creator Hernàndez i Garcia, Xavier
 
Subject Ensayo | Música | Cine | Eric Rohmer | Interdisciplinariedad | Realismo
Assaig | Música | Cinema | Eric Rohmer | Interdisciplinarietat | Realisme
Essay | Music | Cinema | Eric Rohmer | Interdisciplinarity | Realism
 
Description Aquest article reflexiona sobre la presència de la música en l’obra assagística i cinematogràfica d’Eric Rohmer des d’una perspectiva interdisciplinària que té en compte el pensament de l’autor sobre altres arts, especialment sobre la literatura i el cinema. El nostre objectiu és mostrar la important reflexió sobre la creació i la recepció artística que va realitzar aquest autor a través del gènere literari de l’assaig i que va portar a la pràctica de manera coherent en les seues pel·lícules. La seua perspectiva realista, inspirada en la crítica cinematogràfica de Bazin i l’obra literària de Balzac, influeix en la seua manera de concebre i utilitzar la música en el cinema.
This paper reflects on the presence of music in Eric Rohmer’s essays and cinematographic work from an interdisciplinary perspective that considers the author’s thoughts on other arts, especially literature and cinema. Our aim is to show the important reflection on artistic creation and reception that Rohmer made through the literary genre of the essay and that he implemented in his films. His realistic perspective inspired by Bazin’s film criticism and Balzac’s literary work influenced his way of conceiving and using music in cinema.
Este artículo reflexiona sobre la presencia de la música en la obra ensayística y cinematográfica de Eric Rohmer desde una perspectiva interdisciplinaria que tiene en cuenta el pensamiento del autor sobre otras artes, especialmente la literatura y el cine. Nuestro objetivo es mostrar la importante reflexión sobre la creación y la recepción artística que realizó este autor a través del género literario del ensayo y que llevó a la práctica de manera coherente en sus películas. Su perspectiva realista, inspirada en la crítica cinematográfica de Bazin y la obra literaria de Balzac, influye en su manera de concebir y utilizar la música en el cine.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Date 2021-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/32793
10.1344/452f.2021.25.12
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; No 25 (2021): Crisi, pandèmies i contrahegemonia: canvis de paradigma en la literatura mundial; 212-228
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; No. 25 (2021): Crisis, Pandemics, and Counter-hegemony: Reading Paradigm Shifts across World Literature; 212-228
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 212-228
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; zk: 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 212-228
2013-3294
 
Language cat
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/32793/35144
 
Rights Derechos de autor 2021 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library