La semàntica de la solidaritat: vulnerabilitat radical i llenguatge de gènere a Consecuencias naturales d’Elia Barceló

452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title La semàntica de la solidaritat: vulnerabilitat radical i llenguatge de gènere a Consecuencias naturales d’Elia Barceló
The Semantics of Solidarity: Radical Vulnerability and Gendered Language in Elia Barceló’s Consecuencias naturales
La semántica de la solidaridad: vulnerabilidad radical y lenguaje de género en Consecuencias naturales de Elia Barceló
 
Creator Hanson, Marit
 
Subject Radical vulnerability | Peninsular science fiction | Cultural studies
Vulnerabilidad radical | Ciencia ficción peninsular | Estudios culturales
Vulnerabilitat radical | Ciència-ficció peninsular | Estudis culturals
 
Description A la novel·la d’Elia Barceló, Consecuencias naturales, ambdós protagonistes es sotmeten a intervencions biològiques que els fan compartir algunes o totes de les característiques físiques atribuïdes a un gènere amb el qual no s’identifiquen. La novel·la també usa deliberadament un llenguatge de gènere per criticar les estructures d’una societat heteronormativa que reflecteix aquest llenguatge. L’article argumenta que la trajectòria dels protagonistes suggereix que l’encarnació física no és suficient per comprometre’s amb la vulnerabilitat radical de l’Altre. En lloc d’això, un canvi discursiu radical és necessari per crear un paradigma lingüístic mútuament entès dins del qual ambdues parts poden empatitzar amb l’experiència viscuda per l’altre.  
In Elia Barceló’s novel, Consecuencias naturales, both protagonists undergo biological interventions that cause them to share some or all of the physical characteristics attributed to a gender unlike the one with which they identify. It also deliberately employs gendered language to mount critiques of the heteronormative societal structures that this language reflects. I argue that the trajectory of the protagonists’ experiences suggests that physical embodiment is not enough to and engage in radical vulnerability with the Other. Instead, radical discursive change is needed to create a mutually understood linguistic paradigm in which both parties may empathize with the other’s positionality and lived experience.
En la novela de Elia Barceló, Consecuencias naturales, ambos protagonistas sufren intervenciones biológicas que les hacen compartir algunas o todas las características físicas atribuidas a un género diferente al que se identifican. También emplea deliberadamente el lenguaje de género para criticar las estructuras sociales heteronormativas que refleja este lenguaje. Sostengo que la trayectoria de las experiencias de los protagonistas sugiere que la encarnación física no es suficiente para comprometerse en una vulnerabilidad radical con el Otro. En cambio, se necesita un cambio discursivo radical para crear un paradigma lingüístico mutuamente entendido en el que ambas partes puedan empatizar con el posicionamiento y la experiencia vivida del otro.
 
Publisher Universitat de Barcelona
 
Date 2021-07-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artículo revisado por pares
 
Format application/pdf
 
Identifier http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/32131
10.1344/452f.2021.25.11
 
Source 452ºF. Revista de Teoria de la Literatura i Literatura Comparada; No 25 (2021): Crisi, pandèmies i contrahegemonia: canvis de paradigma en la literatura mundial; 194-211
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; No. 25 (2021): Crisis, Pandemics, and Counter-hegemony: Reading Paradigm Shifts across World Literature; 194-211
452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada; Núm. 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 194-211
452ºF Literaturaren Teoria eta Literatura Konparatua aldizkaria; zk: 25 (2021): Crisis, pandemias y contrahegemonía: cambios de paradigma en la literatura mundial; 194-211
2013-3294
 
Language eng
 
Relation http://revistes.ub.edu/index.php/452f/article/view/32131/35143
 
Rights Derechos de autor 2021 452ºF. Revista de Teoría de la literatura y Literatura Comparada
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library