Cabaran Guru dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu Pemerhatian Awal

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Cabaran Guru dalam Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR): Suatu Pemerhatian Awal
 
Creator Nasir, Norehan Mohd
Mansor, Mahaliza Binti
 
Description Profesion perguruan adalah tunggak utama negara dalam membentuk kemenjadian insan yang cemerlang. Guru sebagai pemudahcara pengajaran berfungsi sepenuhnya untuk memastikan penyampaian ilmu yang telus dan berkualiti kepada segenap lapisan murid. Krisis kesihatan global Covid-19 yang melanda dunia hari ini telah mendatangkan pelbagai impak kepada ekonomi, sosial dan politik sesebuah negara termasuklah bidang pendidikan. Walaupun terdapat pelbagai cabaran yang dihadapi, namun kajian ini menumpukan kepada cabaran guru dalam melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran di Rumah (PdPR) dengan menggunakan sumber literatur dan kajian-kajian lepas.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-07-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/854
10.47405/mjssh.v6i7.854
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 7 (2021); 416 - 421
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/854/652
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library