Konsep Kawalan Kendiri dan Kualiti Kehidupan bagi Mencegah Relaps Ketagihan Dadah dalam kalangan Tahanan

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Konsep Kawalan Kendiri dan Kualiti Kehidupan bagi Mencegah Relaps Ketagihan Dadah dalam kalangan Tahanan
 
Creator Abdul Aziz, Abdul Rashid
Mohd Yusof, Mohd Yusri
Amat, Mohd Isa
Abdul Wahab, Muhd Nubli
 
Description Statistik penagihan dadah dilihat amat membimbangkan kerana terdapat peningkatan jumlah penagih dadah yang begitu ketara dari tahun ke tahun. Situasi ini tambah parah apabila berlakunya penagihan semula atau relaps di mana penagih menggunakan semula dadah selepas selesai menjalani program rawatan dan pemulihan sama ada di institusi atau komuniti. Terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi bekas penagih untuk relaps. Justeru, kajian ini adalah bertujuan untuk meninjau konsep kawalan kendiri dan kualiti kehidupan dalam mencegah relaps ketagihan dadah dalam kalangan tahanan di Pusat Pemulihan. Maklumat yang diketengahkan adalah berdasarkan kajian perpustakaan melalui kaedah analisis kandungan. Konsep kawalan kendiri telah diadun bersama teori Quality of Life (QoL) melalui aplikasi Model CASIO bagi merungkai permasalahan yang wujud ini. Dapatan kajian menunjukkan terdapat 4 elemen dalam pencegahan relaps berdasarkan konsep kawalan kendiri iaitu sokongan sosial, motivasi diri, regulasi kendiri dan peneguhan spiritual. Manakala terdapat lima strategi dalam kualiti hidup yang dapat menghindarkan daripada berlakunya relaps iaitu keadaan hidup, sikap penagih, standard kehidupan, kepentingan dalam kehidupan dan kepuasan hidup secara keseluruhan. Di Malaysia, kajian berkaitan kaedah pencegahan relaps melalui konsep kawalan kendiri dan kualiti hidup masih terhad dan minima. Oleh itu, kajian ini dapat menjadi satu platform dan sumber rujukan baru khususnya kepada pusat-pusat pemulihan dadah di negara ini bagi memastikan masalah relaps ini dapat diatasi dan dikurangkan.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-07-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/910
10.47405/mjssh.v6i7.910
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 7 (2021); 83 - 97
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/910/620
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library