Perubahan Sistem dan Amalan Perakaunan Sektor Awam Malaysia Sebelum Era Milenium (1957-1999): Satu Kajian Kes Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Sabah

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Perubahan Sistem dan Amalan Perakaunan Sektor Awam Malaysia Sebelum Era Milenium (1957-1999): Satu Kajian Kes Jabatan Kastam Diraja Malaysia, Sabah
 
Creator Tahajuddin, Sulaiman Bin
Buglayan, Ali Hasan
 
Description Pada pertengahan tahun 1980an para sarjana ternama dalam bidang perakaunan menyatakan bahawa masih banyak yang perlu diketahui dengan lebih dalam mengenai perubahan perakaunan pengurusan. Tidak lama selepas itu, iaitu pada awal 1990an, banyak kajian yang dilakukan menjurus kepada perubahan perakaunan pengurusan dalam perspektif pendekatan kualitatif. Walau bagaimanapun, majoriti para sarjana masih lagi berpandangan bahawa di sebalik banyaknya kajian yang telah dibuat mengenai perubahan perakaunan pengurusan, mereka tetap berpandangan bahawa masih banyak lagi yang perlu diketahui. Hampir lebih dari 30 tahun selepas para sarjana memperkatakan mengenai perkara ini, masih lebih banyak lagi mengenai perubahan perakaunan pengurusan yang perlu dikaji untuk diketahui termasuklah (1) faktor yang mendorong kepada proses perubahan, (2) proses perubahan, dan (3) kesan akhir yang terjadi hasil dari proses perubahan tersebut. Melalui perspektif dan pendekatan kualitatif, kajian ini menggunakan konsep Isomorfisme dari Teori Institutional Sosiologi Baharu (NIS) yang dibangunkan oleh Dimaggio & Powell (1983) untuk memahami dan menerangkan kenapa dan bagaimana perubahan organisasi dan perubahan amalan perakaunan berlaku dalam Jabatan Kastam Diraja Malaysia Sabah (JKDMS) bermula era kemerdekaan sehingga ke era sebelum Milenium bermula. Dapatan kajian menunjukkan dengan jelas bahawa tekanan dalam bentuk Paksaan adalah lebih dominan berbanding tekanan dalam bentuk Normatif dan Mimetic dalam membentuk perubahan di JKDMS
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-07-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/895
10.47405/mjssh.v6i7.895
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 7 (2021); 180 - 198
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/895/628
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library