Hubungan antara Emosi Ibu Bapa dengan Kanak-kanak dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-kanak

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Hubungan antara Emosi Ibu Bapa dengan Kanak-kanak dan Kepentingannya Terhadap Perkembangan Awal Kanak-kanak
 
Creator Md Isa, Khairun Nisa
Abu Bakar, Kamariah
 
Description Setiap perkembangan kanak-kanak yang berlaku perlu diambil perhatian dari pelbagai aspek oleh kedua ibu bapa mahupun setiap orang yang terdekat dengan kanak-kanak tersebut. Perasaan yang mengikat kita dengan orang-orang penting dalam hidup kita sering disebut dan dikenali sebagai ‘ikatan emosi’. Kegagalan dalam perkembangan kanak-kanak itu sebenarnya akan menjejaskan masa hadapan mereka. Kanak-kanak mula mengembangkan emosi mereka semasa peringkat bayi, yang berlangsung kira-kira sejak lahir hingga usia dua tahun. Kajian ini dijalankan untuk mengenal pasti hubungan di antara emosi ibu bapa dengan kanak-kanak dan kepentingannya terhadap perkembangan awal kanak-kanak. Dapatan kajian menunjukkan bahawa faktor ibu bapa mempunyai hubungan yang signifikan terhadap perkembangan emosi kanak-kanak. Faktor yang dikenal pasti menyumbang kepada perkembangan kanak-kanak adalah termasuk dengan peranan dan gaya keibubapaan. Kesimpulannya terdapat hubung kait antara emosi ibu bapa dengan perkembangan awal kanak-kanak.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-07-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/857
10.47405/mjssh.v6i7.857
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 7 (2021); 258 - 266
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/857/634
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library