Mengurus Perubahan Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Sebuah Sekolah Menengah: Suatu Pemerhatian Awal

Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Mengurus Perubahan Semasa Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) di Sebuah Sekolah Menengah: Suatu Pemerhatian Awal
 
Creator Samsudin, Siti Syakirah Binti
Armugam, Manimaran A/L
Tai, Mei Kin
 
Description Kajian ini menggunakan reka bentuk tinjauan menerusi kaedah pemerhatian di sebuah sekolah menengah dalam daerah Batu Gajah di Negeri Perak. Populasi kajian terdiri daripada 102 orang murid Tingkatan Lima di sekolah tersebut. Pemerhatian dibuat ke atas peserta kajian berdasarkan tempoh masa yang tertentu yang telah ditetapkan. Oleh itu, dari kaedah pemerhatian, keputusan yang diperoleh adalah lebih tepat. Menerusi pemerhatian, Model Kompetensi Kepimpinan Perubahan (MKKP) telah digunakan oleh pengetua semasa berhadapan dengan perubahan dalam tadbir urus sekolah. Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat (PKPB) telah mengubah pembudayaan dan iklim sekolah menerusi kepimpinan pengetua. Kajian dijalankan setelah pembukaan semula sekolah bagi murid yang mengambil peperiksaan SPM dan STPM. Kepimpinan pengetua dapat dilihat menerusi pencapaian matlamat perubahan yang telah dirancang dari awal proses perubahan. Pengetua juga berjaya melakukan perubahan dengan cara yang kreatif dan proaktif terhadap sekolah tersebut. Hal ini dapat dilihat menerusi kepimpinan pengetua dalam menguruskan perubahan sekolah adalah amat penting kerana peranan pengetua sebagai individu yang bertanggungjawab secara langsung ke atas perubahan di sekolah.
 
Publisher Secholian Publication
 
Date 2021-07-10
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/850
10.47405/mjssh.v6i7.850
 
Source Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH); Vol 6 No 7 (2021); 388 - 395
2504-8562
 
Language eng
 
Relation https://msocialsciences.com/index.php/mjssh/article/view/850/648
 
Rights Copyright (c) 2021 Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library