SOMATIC MOVEMENTS AS A CONCEPT IN THE MODERN PARADIGM OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title SOMATIC MOVEMENTS AS A CONCEPT IN THE MODERN PARADIGM OF PHYSICAL CULTURE AND SPORTS
СОМАТИЧНІ РУХИ ЯК КОНЦЕПТ У СУЧАСНІЙ ПАРАДИГМІ СФЕРИ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ
 
Creator Волощенко, Юрій
 
Subject виховання соматичних рухів
соматичне виховання
соматичні рухи
терапія соматичних рухів
усвідомлення
awareness
somatic education
somatic movement
somatic movement education
somatic movement therapy
 
Description As a result of repeated repetition of movements, according to the theory of adaptation, «trace» motor effects «accumulate and contribute to the process of morphological and functional development of the organism and socio-psychological development of the personality of those involved». In the «law of exercise», JB Lamarck said that «frequent and prolonged use of the body gradually strengthens it, and vice versa». However, the development of physical and mental abilities is not limited to the effects of movement on the human body. There is another side of the «law of exercises», which was first formulated by D. Diderot, and scientifically substantiated by M.O. Bernstein (1947) in the «theory of coordination» - «the body itself, using exercises, builds its own movements». Preliminary analysis of scientific sources showed the fragmentary study of this «other side», which determined this study’s relevance.The concept of «somatic movements» requires perception, understanding, and comprehension. Taken as a basis for the study of the problem of consciousness, «Phenomenology of Spirit» «belongs to those works without which it is impossible to imagine either the history of philosophy or philosophy as such». Hegel’s goal is «to trace and demonstrate the path that consciousness takes, from direct sensory perception to scientific (philosophical) knowledge, which reveals the rationality of reality».An essential element of the presented study is the study of the Western classification of somatic movements. The International Somatic Movement Education and Therapy Association (ISMETA) defines somatic education as «The professional field of somatic movement education and therapy spans holistic education and complementary and alternative medicine. The field contains distinct disciplines, each with its own educational and/or therapeutic emphases, principles, methods, and techniques». (Eddie M., 2009, p. 8).It is extremely important to understand this concept, which depends on the awareness of the «operational concept» of the object of somatic education.The ability to aware is an integral part of somatic education and an essential component of its effectiveness. The study of the concept of «awareness» is based on the Feldenkrais method, based on «somatic movements».
Сфера соматичного виховання, яка є невід’ємним складником сучасної системи гуманітарних знань на Заході, зовсім не відображена в українській педагогіці і має фрагментарне висвітлення в українській науці на сьогодні. Швидкоплинний світ вимагає від людини такої ж миттєвої адаптації, нових умінь і навичок у відповідь на модерні виклики. Постає гостра необхідність у сучасних підходах до відновлення здоров’я, покращення функціонування, розвитку усвідомлення. Стратегічна ціль представленого дослідження полягає у спрямуванні уваги наукової спільноти на нову для України галузь знань і доведенні значущості сфери соматичного виховання.Наукові пошуки, які, в умовах сьогодення, мають на меті покращувати якість життя, збільшувати строк активного довголіття завжди будуть актуальними.Щоб досягати поставлених цілей людина має розвивати широту і різноманітність моторної пам’яті, здатність регулювати динамічні і просторово-часові параметри рухів, зберігати статичну і динамічну рівновагу, розслабляти м’язи, що не беруть участі у роботі в даний момент часу та ін. В парадигмі соматичного виховання є свої засоби, які спроможні фахово вирішувати подібні завдання.Також потребує вивчення поняття «соматичні рухи», яке є базовим концептом соматичного виховання. Ефективність використання цього засобу повністю залежить від здатності людини усвідомлювати. Саме роль усвідомлення в процесі соматичного виховання є однією з цілей даного дослідження. Традиційно в галузі фізичної культури і спорту автори вивчають вплив засобів фізичного виховання на фізичні можливості і здібності людини, маючи на увазі зовнішні фактори. Зрідка йдеться про внутрішній світ людини, його категорії, які дійсно є вирішальними у процесі фізичного і ментального вдосконалення. Один із кращих учнів Моше Фельденкрайза - Йоханан Ріверант в книзі "Acquiring the Feldenkrais profession", за якою дотепер навчають практиків методу Фельденкрайза (FM) в Тель-Авіві, приділяв значну увагу саме психічній складовій процесу розвитку рухових можливостей. Описуючи цілі та засоби методу, він зазначав, що "сама ідея діяти по-іншому залежить від наших потреб і від нашої допитливості. Але це також визначально залежить від сенсорного зворотного зв'язку".
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-06-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/806
10.28925/2312-5829.2021.2.3
 
Source Освітологічний дискурс; Том 33 № 2 (2021): Освітологічний дискурс; 29-44
Educological discourse; Vol. 33 No. 2 (2021): Educological discourse; 29-44
Освитологичный дискурс; Том 33 № 2 (2021): Освітологічний дискурс; 29-44
2312-5829
 
Language ukr
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/806/644
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library