TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE BY USING MIND MAPPING TECHNIQUE

Освітологічний дискурс

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title TEACHING UKRAINIAN AS A FOREIGN LANGUAGE BY USING MIND MAPPING TECHNIQUE
НАВЧАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ ЗА ДОПОМОГОЮ МЕНТАЛЬНИХ КАРТ
 
Creator Лещенко, Тетяна
Жовнір, Марина
Гринько, Наталя
 
Subject innovative technologies
Mind mapping
foreign student
Ukrainian as a foreign language
medical university
інноваційні технології
(інтелектуальна) ментальна карта
студент-іноземець
українська мова як іноземна
медичний вищий заклад освіти
 
Description The article is devoted to the problem of successful implementation of different cutting-edge techniques in teaching in the context of the current significant modifications and profound transformations of the educational system in Ukraine. This work focuses on the forming a foreign medical student linguistic personality, in particular it’s grammar, speech, communication as well as socio-cultural competencies, including by utilizing Advanced Information and Communication technology tools. This research focuses on the introduction of Advanced Information and Communication Technologies into the Ukrainian educational process. It was pointed out, that the effective teaching methodology could be based on the newest methods and techniques. The advantages of pedagogical innovation in comparison with traditional methods of presenting educational information was pointed out. The researchers have interpreted the term Mind map. They have also presented and analyzed its important features, common ways of implementation into current teaching process.
 
Статтю присвячено проблемі ефективного впровадження надсучасних освітніх технологій в навчальний процес в контексті суттєвих модифікацій і змін в галузі вітчизняної освіти. У розвідці розглянуто ключові аспекти формування мовної особистості іноземного студента-медика, його мовної, мовленнєвої, комунікативної й соціокультурної компетентностей шляхом раціонального використання освітньої інноватики й актуального інформаційного і технічного забезпечення навчального процесу. Авторами зауважено про важливість і своєчасність омовлених новацій та осучаснених педагогічних методів і методик для активізації студентської активності, послідовності в навчанні, а також для розкриття їхнього внутрішнього потенціалу, саморозвитку, стимуляції пошукової активності, систематизації навчальної діяльності й упорядкування набутих раніше знань. Дослідниками зауважено про ефективність впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у вишівський навчальний процес. Крім цього, у праці вказано на переваги педагогічної інноватики у порівнянні з традиційними методами подачі навчальної інформації. Проінтерпретовано й систематизовано окремі теоретичні зауваги щодо суті і специфіки досліджуваної педагогічної технології. У розвідці також витлумачено термін інтелектуальна (ментальна) карта, наведено й проаналізовано узуальні особливості карт. Подано перелік комп’ютерних програм, які можна використовувати для створення індивідуальних ментальних карт. Обґрунтовано доцільність та раціональність використання розглядуваної технології на заняттях з дисципліни «Українська мова як іноземна» в медичному виші. Подано й детально проаналізовано низку ментальних карт, які можна використовувати під час вивчення студентами-медиками навчального предмета «Українська мова як іноземна» (І курс, спеціальність «Медицина»).
 
Publisher Київський університет імені Бориса Грінченка
 
Date 2021-06-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
 
Format application/pdf
 
Identifier https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/803
10.28925/2312-5829.2021.2.8
 
Source Освітологічний дискурс; Том 33 № 2 (2021): Освітологічний дискурс; 105-118
Educological discourse; Vol. 33 No. 2 (2021): Educological discourse; 105-118
Освитологичный дискурс; Том 33 № 2 (2021): Освітологічний дискурс; 105-118
2312-5829
 
Language eng
 
Relation https://od.kubg.edu.ua/index.php/journal/article/view/803/649
 
Rights Авторське право (c) 2021 Освітологічний дискурс
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library