Amalan budaya di Malaysia yang dikaitkan dengan sunnah: analisis terhadap aspek pemakanan dan pengubatan

HADIS

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Amalan budaya di Malaysia yang dikaitkan dengan sunnah: analisis terhadap aspek pemakanan dan pengubatan
 
Creator Ahmad, Khadher
Mohd Rokhibi, Ibrahim Adham
 
Description Amalan budaya dalam masyarakat Islam di Malaysia adalah pelbagai dan sebahagiannya mirip kepada amalan yang disarankan dalam sunnah Nabi SAW. Istilah sunnah adalah merujuk kepada sesuatu yang diambil daripada Nabi SAW. Artikel ini bertujuan untuk meneliti dan mengkaji beberapa amalan budaya dalam masyarakat Islam di Malaysia yang mempunyai hubung kait atau mirip kepada amalan sunnah yang disarankan oleh Nabi SAW. Melalui analisis induktif dan deduktif, artikel ini melakukan penilaian hanya terhadap amalan budaya dalam aspek makanan dan pemakanan serta pengubatan Islam sahaja melalui pemahaman dan perbincangan  dalam hadis-hadis yang berkaitan. Hasil kajian mendapati bahawa bentuk-bentuk amalan budaya dalam aspek makanan dan pemakanan adalah budaya “kenduri” atau menjamu makan dan isu berkaitan dengan makanan sunnah. Sedangkan dalam aspek pengubatan penyakit pula, amalan yang telah menjadi budaya adalah penggunaan jampi dan rukyah, penggunaan bahan rawatan seperti air, daun bidara dan garam dalam rawatan penyakit. Tidak dinafikan bahawa walaupun ia telah menjadi budaya, bukan bermaksud bahawa amalan tersebut dilarang kerana selagi mana ia tidak melanggar batas ketentuan syarak, maka dibenarkan untuk terus diamalkan.
 
Publisher KUIS Press
 
Date 2021-06-14
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier http://hadis.kuis.edu.my/index.php/inhad/article/view/148
 
Source HADIS; Vol 11 No 21 (2021): HADIS; 701-717
2550-1585
2231-9018
 
Language eng
 
Relation http://hadis.kuis.edu.my/index.php/inhad/article/view/148/86
 
Rights Copyright (c) 2021 HADIS
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library