Βίοι Νεομαρτύρων στὸν κώδικα Ξενοφῶντος 25. Πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ πλαίσιο.

Byzantina Symmeikta

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Βίοι Νεομαρτύρων στὸν κώδικα Ξενοφῶντος 25. Πολιτιστικὸ καὶ κοινωνικὸ πλαίσιο.
 
Creator ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ, ΜΥΡΣΙΝΗ Σ.
 
Subject Φιλολογία
κώδικας Ξενοφώντος 25- νεομάρτυρες- πολιτιστικό πλαίσιο-κοινωνικό πλαίσιο
 
Description Lifes of Neomartyrs in Cod . Xenophontos 25.Cultural and Social FrameworkResearch on the neomartyrs of the Orthodox Church has admittedly made significant progress in recent years, with books, studies and articles by older and newer researchers as well as with special conferences that have been organized during the last decades in Greece.The neomartyrs in the hitherto unpublished collection of the codex Xenophontos 25 are a category of saints of our Church dating from the 16th to the 18th century. The purpose of this study is to highlight the social and cultural elements that emerge from the study of their life and martyrdom.
 
Publisher Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών (ΙΙΕ/ΕΙΕ) / Institute of Historical Research (IHR/NHRF)
 
Contributor Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών
 
Date 2021-06-09
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion

φιλολογική και ιστορική προσέγγιση

 
Format application/pdf
 
Identifier https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/25440
10.12681/byzsym.25440
 
Source Βυζαντινά Σύμμεικτα; BYZANTINA SYMMEIKTA 31; 307-352
Byzantina Symmeikta; BYZANTINA SYMMEIKTA 31; 307-352
1791-4884
1105-1639
 
Language ell
 
Relation https://ejournals.epublishing.ekt.gr/index.php/bz/article/view/25440/21787
 
Coverage Ελλάδα, Κωνσταντινούπολη
περίοδος Τουρκοκρατίας
λογοτεχνικά κείμενα
 
Rights Copyright (c) 2021 ΜΥΡΣΙΝΗ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library