BUILDING HARDWARE MODEL FOR SOLAR POWER STATION CONNECTED GRID, APPLIED AT OFFICES, SCHOOLS, ENTERPRISES IN LAO CAI CITY

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title BUILDING HARDWARE MODEL FOR SOLAR POWER STATION CONNECTED GRID, APPLIED AT OFFICES, SCHOOLS, ENTERPRISES IN LAO CAI CITY
XÂY DỰNG MÔ HÌNH PHẦN CỨNG HỆ THỐNG ĐIỆN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI HÒA LƯỚI ỨNG DỤNG CHO CƠ QUAN CÔNG SỞ, TRƯỜNG HỌC, DOANH NGHIỆP TẠI THÀNH PHỐ LÀO CAI
 
Creator Hưng, Dương Quốc
Công, Nguyễn Hữu
Cường, Nguyễn Thế
Sơn, Lê Đình
 
Subject
Solar power; Inverter; Grid Controller; Microprocessor; Automatic source switching

Năng lượng mặt trời; Nghịch lưu; Bộ hòa lưới; Bộ vi xử lý; Chuyển nguồn tự động
 
Description Lao Cai, a northwest mountainous province, has great potential for tourism development and mineral exploitation for socio-economic development. As a province bordering China, every year Lao Cai still has to buy electricity from abroad. Therefore, to reduce the load for domestic fossil power sources is gradually depleting and less dependent on electricity purchased from China. The construction of solar power stations in Lao Cai in particular and in Vietnam in general is essential and in line with the Government's policy. Currently, the distribution and installation of solar power stations is very popular. However, in Vietnam, most inverter and grid-connected controllers are imported from abroad. This article presents research results to create a solar power system with Vietnamese brand. The hardware models are installed and tested in 3 different locations in Lao Cai city with a total capacity of up to 20 KW.
Lào Cai, một tỉnh miền núi phía Tây Bắc, có tiềm năng lớn về phát triển du lịch và khai thác khoáng sản để phát triển kinh tế xã hội. Là một tỉnh giáp với Trung Quốc, hàng năm Lào Cai vẫn phải mua điện từ nước bạn. Hơn nữa, do đặc thù dân cư còn thưa thớt, các cơ quan công sở của Lào Cai có không gian khá rộng, số giờ nắng vào mùa hè khá cao. Do vậy, để giảm tải cho nguồn điện hóa thạch trong nước đang dần cạn kiệt và ít lệ thuộc hơn vào nguồn điện mua từ Trung Quốc. Việc xây dựng các trạm điện năng lượng mặt trời tại Lào Cai nói riêng và ở Việt Nam nói chung là hết sức cần thiết, phù hợp với chủ trương của Chính phủ. Hiện nay, việc phân phối và lắp đặt các trạm điện năng lượng mặt trời không còn xa lạ. Tuy nhiên, ở Việt Nam phần lớn các bộ Inverter và hòa lưới đều được nhập từ nước ngoài. Việc sử dụng, bảo hành, bảo dưỡng các sản phẩm này còn lệ thuộc nhiều vào hãng. Bài báo này trình bày kết quả nghiên cứu để tạo ra một hệ thống điện năng lượng mặt trời mang thương hiệu Việt. Sản phẩm có tính năng tương đương một số hàng nhập ngoại nhưng vẫn làm chủ được công nghệ và thiết bị. Kết quả mô hình phần cứng được lắp đặt thử nghiệm tại 3 địa điểm khác nhau tại thành phố Lào Cai với tổng công suất lên đến 20 KW.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-05-31
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4220
10.34238/tnu-jst.4220
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 219-225
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 07 (2021): KHOA HỌC TỰ NHIÊN - KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ; 219-225
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/4220/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library