Samarbejde i skolen:

AU Library Scholarly Publishing Services - Ebooks

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Samarbejde i skolen:
 
Creator Krøger, Anne; AU
 
Subject Samarbejde
Skoleforskning
Kapacitetsopbygning
 
Description Afhandlingen præsenterer en kvalitativ empirisk undersøgelse af samarbejde i skolen. Det undersøges, hvordan samarbejde tematiseres i kommunikationen i et kommunalt dansk skolesystem med fokus på, om og hvordan samarbejde bidrager til kobling mellem professionelles praksis og elevers læring. Undersøgelsen inkluderer data fra 6 policy-dokumenter og 18 kvalitative forskningsinterviews, hvor forvalt ningschefer og -medarbejdere, skoleledere og lærere deltager.
Afhandlingen konkluderer, at samarbejde bidrager til kobling mellem de professionelles praksis og elevers læring, når skoleledelse, ressourcepersoner og lærere sikres tilkoblingsmuligheder, ligesom både forvaltning, skoleledelse, ressourcepersoner og lærere bør garantere tilkoblingsduelighed i forhold ti organisationens dagsorden. Endvidere konkluderer jeg, at alle initiativer skal tilpasses, hvis intentionerne med dem skal opfyldes, og ethvert initiativ skal kobles til den praksis, som i forvejen kendetegner skolen. Det gælder endvidere, at samarbejde mellem forvaltning og skole, men også det indbyrdes samarbejde mellem skoleledelse, ressourcepersoner og lærere, med fordel kan initieres og formaliseres, hvis det skal bidrage til kobling mellem de professionelles praksis og elevers læring.
 
Publisher AU Library Scholarly Publishing Services
AU Library Scholarly Publishing Services
 
Date 2021-05-10
 
Type Bog
 
Format Digital (DA)
 
Identifier https://ebooks.au.dk/aul/catalog/book/414
978-87-7507-502-7
 
Source AU Library Scholarly Publishing Services;
AU Library Scholarly Publishing Services;
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library