Fertility Trends in European Countries

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Fertility Trends in European Countries
Trendy płodności w krajach europejskich
 
Creator Palma, Agnieszka
 
Subject fertility rates
average parity
parity progression ratios
projected parity progression ratios
J11
J12
J13
płodność
współczynniki dzietności
dzietność kobiet
cząstkowe współczynniki płodności
wskaźnik przeciętnej kolejności urodzenia
progresywne współczynniki kolejności urodzenia
J11
J12
J13
 
Description This work is intended as an attempt to illustrate and compare the pattern of fertility in European countries: Belarus, Croatia, Hungary, Poland, Portugal, Spain, Sweden, and Switzerland. It deals with the analysis of fertility trends, with an emphasis on birth by parity. Using data from the Human Fertility Database (HFD) from the year 2016, it has considered the parameters of parity progression ratios (PPR), projected parity progression ratios (PPPR), age‑specific fertility rates (ASFR), age‑order specific fertility rates (AOSFR), and cumulated order‑specific fertility rates accordingly analysed. We have applied indicators known as the projected parity progression ratios to estimate trends of fertility. These offer a more detailed view of the family formation process than the traditional total fertility rate (TFR).
Analiza płodności jest w demografii tematem, który przyciąga uwagę wielu badaczy. Demografowie opracowali wiele różnych metod pomiaru tego zjawiska. Większość badań wykorzystuje tradycyjne miary. Nie dają one jednak szczegółowych informacji na temat tego, jak dokładnie zmienia się płodność w zależności od kolejności urodzenia. Głównym celem jest zbadanie tempa i wzorca płodności oraz zróżnicowania postępów w zakresie kolejności urodzeń w wybranych krajach europejskich.
Metoda zapoczątkowana przez Brassa pozwala oszacować progresywne współczynniki kolejności urodzeń. W badaniu tym dokonujemy porównań między obserwowanymi i przewidywanymi współczynnikami.
Wyniki pokazują, że metoda prognozowanych współczynników kolejności urodzeń daje stosunkowo dobre dopasowanie i jest przydatna do przewidywania przyszłych trendów płodności. Spadek dzietności w rozważanych krajach europejskich jest spowodowany późnymi decyzjami kobiet o posiadaniu pierwszego dziecka oraz ich tendencją do rodzenia mniejszej liczby dzieci.
 
Publisher Lodz University Press
 
Date 2021-04-15
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
Artykuły
 
Format application/pdf
 
Identifier https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/8611
10.18778/0208-6018.353.01
 
Source Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Vol. 2 No. 353 (2021); 7-28
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Oeconomica; Tom 2 Nr 353 (2021); 7-28
2353-7663
0208-6018
 
Language eng
 
Relation https://czasopisma.uni.lodz.pl/foe/article/view/8611/9416
 
Rights https://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library