Quinquinomial Power Functions With One Phase Of The Dwell In Cam Mechanisms

International Journal of Progressive Sciences and Technologies

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title Quinquinomial Power Functions With One Phase Of The Dwell In Cam Mechanisms
 
Creator Paleva-Kadiyska, Blagoyka Ilieva
Roussev, Roumen Anchev
Galabov, Vitan Borissov
 
Subject Theory of machines and mechanisms
cam mechanisms; laws of motion; power functions

 
Description Съставено е и е проучено семейство от закони за движение на квинхиномиална мощност без крайни и безкрайни пикове с по-добри характеристики, отколкото в случая на аналогични закони за движение на квинхиноми. Те са подходящи за случаи, при които механизмите от полидиневи гърбици се синтезират само с една фаза на задържане при последователя. Целта е да се състави и изследва семейство без крайни и безкрайни пикове квинхиномиални закони на мощност на движение с по-добри характеристики от подобни хинхиномиални закони на мощност на движение, които са подходящи за синтеза на гърбични механизми с фази на престой. Композитното семейство без крайни и безкрайни шипове хинхиномиални закони на мощността на движение са подходящи за случаите, когато механизмите на полидиновите гърбици се синтезират само с една фаза на престой в последователя. Екстремните стойности на изходните скорости и ускорения се намаляват, като по този начин се намалява инерционното натоварване на механизмите. Полученото семейство от нормализирани функции на квинхиномиална мощност за моделиране на законите на движение без крайни и безкрайни пикове на механизмите на гърбиците ни позволява да постигнем по-добри динамични характеристики в сравнение с други закони на движение за полидинови гърбици, в случаите когато една от фазите на липсва жилище на последователя.
 
Publisher International Journals of Sciences and High Technologies
 
Contributor
 
Date 2021-04-30
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article
 
Format application/pdf
 
Identifier https://ijpsat.ijsht-journals.org/index.php/ijpsat/article/view/2957
10.52155/ijpsat.v26.1.2957
 
Source International Journal of Progressive Sciences and Technologies; Vol 26, No 1 (2021); 234-240
2509-0119
10.52155/ijpsat.v26.1
 
Language eng
 
Relation https://ijpsat.ijsht-journals.org/index.php/ijpsat/article/view/2957/1837
 
Rights Copyright (c) 2021 Blagoyka Ilieva Paleva-Kadiyska, Roumen Anchev Roussev, Vitan Borissov Galabov
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library