DRUG USE SITUATION OF IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND DIABETES AT VIET YEN DISTRICT HEALTH CENTER, BAC GIANG PROVINCE

TNU Journal of Science and Technology

View Publication Info
 
 
Field Value
 
Title DRUG USE SITUATION OF IN PATIENTS WITH HYPERTENSION AND DIABETES AT VIET YEN DISTRICT HEALTH CENTER, BAC GIANG PROVINCE
THỰC TRẠNG SỬ DỤNG THUỐC TRÊN BỆNH NHÂN TĂNG HUYẾT ÁP - ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TẠI PHÒNG KHÁM NGOẠI TRÚ TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VIỆT YÊN, TỈNH BẮC GIANG
 
Creator Quỳnh, Nguyễn Thị Phương
 
Subject medicine and pharmacy
Drugs; Treatment regimen; Hypertension; Diabetes; Viet Yen district health center - Bac Giang provice

Thuốc; Phác đồ điều trị; Tăng huyết áp; Đái tháo đường; Trung tâm y tế huyện Việt Yên – Bắc Giang
 
Description This study was conducted at the outpatient clinic of the medical center of Viet Yen district - Bac Giang, aims to improve the quality of treatment for hypertensive patients with diabetes and limit progression to complications of the disease to reduce treatment costs and reduce patient mortality. The study results showed that the selected antidiabetic drug is generally consistent with the recommendation (92.16% of patients are treated with metformin, 7.21% with insulin). Hypertension is mainly treated with monotherapy with calcium channel blockers or ACE inhibitors (51.41%). A small percentage of patients receiving hypertension treatment did not follow the guidance of the Ministry of Health (0.63%) There are many interactions between drugs to treat diabetes and hypertension, but mostly at moderate level, Micromedex classified as interactions with no clinical significance.
Nghiên cứu này được thực hiện tại phòng khám ngoại trú trung tâm y tế huyện Việt Yên – Bắc Giang nhằm mục đích nâng cao chất lượng điều trị cho những bệnh nhân tăng huyết áp mắc kèm đái tháo đường, hạn chế sự tiến triển đến các biến chứng của bệnh từ đó giúp giảm chi phí điều trị và giảm tỷ lệ tử vong cho bệnh nhân. Kết quả nghiên cứu cho thấy nhìn chung thuốc điều trị đái tháo đường được lựa chọn là phù hợp với khuyến cáo (92,16% bệnh nhân được điều trị ĐTĐ với metformin, 7,21% bệnh nhân được điều trị bằng insulin. Về điều trị THA, chủ yếu là đơn trị liệu bằng nhóm chẹn kênh canxi hoặc nhóm ức chế men chuyển (51,41%). Một tỉ lệ nhỏ bệnh nhân được điều trị THA không đúng với hướng dẫn của Bộ Y tế (chiếm 0,63%). Có nhiều tương tác giữa các thuốc điều trị ĐTĐ và THA nhưng chủ yếu ở mức độ trung bình, được Micromedex xếp vào tương tác không có ý nghĩa lâm sàng.
 
Publisher Thai Nguyen Unniversity of Technology
 
Contributor

 
Date 2021-04-29
 
Type info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion


 
Format application/pdf
 
Identifier http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3926
 
Source TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 156-164
TNU Journal of Science and Technology; T. 226, S. 05 (2021): KHOA HỌC NÔNG NGHIỆP - LÂM NGHIỆP - Y DƯỢC; 156-164
2615-9562
2734-9098
 
Language vie
 
Relation http://jst.tnu.edu.vn/jst/article/view/3926/pdf
 
Rights ##submission.copyrightStatement##
 

Contact Us

The PKP Index is an initiative of the Public Knowledge Project.

For PKP Publishing Services please use the PKP|PS contact form.

For support with PKP software we encourage users to consult our wiki for documentation and search our support forums.

For any other correspondence feel free to contact us using the PKP contact form.

Find Us

Twitter

Copyright © 2015-2018 Simon Fraser University Library